Jó pár száz esztendővel ezelőtt, amikor még az emberek nem voltak olyan okosak és minden hájjal megkentek, mint manapság, furcsa dolog történt egy városkában. Éjnek idején egyszer egy nagyfajta bagoly – uhubagolynak hívják – betévedt egy környékbeli erdőb ...

Kategória:Állatmesék
Látogatás19130
ÉrtékelésStar10Star10Star10Star00Star00

Egyszer volt, hol nem volt, az Óperenciás-tengeren túl, ahol a tarka malac túr, volt egyszer egy szegény ember. Volt annak egy Riska tehene. A tehén megellett egy bikaborjút. A bikaborjú nőttön-nőtt, valamennyi széna, szalma volt Magyarországon, mind meg ...

Kategória:Állatmesék
Látogatás12936
ÉrtékelésStar10Star10Star10Star00Star00

Egyszer volt, hol nem volt, még hetedhét országon is túl, volt egy szép tarka madár. Annak a neve volt, de még ma is az: büdösbanka. Amint repdesett jobbra-balra, erre-arra, hát látott egy helyen egy gyönyörű, ügyes fészket. Megnézegette alaposan, s elkez ...

Kategória:Állatmesék
Látogatás15606
ÉrtékelésStar10Star10Star10Star00Star00

Egyszer volt egy szegény ember. Kettesben élt a feleségével, míg el nem vitték katonának. Katona volt, fogságba esett, húsz év múlva került csak haza. Jött, jött, közel ért a falujához, nagyon szomjas lett, lehajolt az Ördögárkába inni, és az ördög megfo ...

Kategória:Mesék
Látogatás7145
ÉrtékelésStar10Star10Star10Star10Star10

Volt egyszer egy szabó és annak egy fia. Ez a gyerek olyan pöttömre sikerült, hogy amikor fölserdült, akkor sem lett nagyobb egy babszemnél. Apró volt a teste, de nagy a mersze. Egy szép napon odaállt az apja elé, kihúzta magát, és kijelentette: – Édesap ...

Kategória:Mesék
Látogatás33042
ÉrtékelésStar10Star10Star10Star10Star00

Hol volt, hol nem volt, volt a világon egy szegény ember meg egy szegény asszony. Nem volt nekik egy csepp gyermekök sem, pedig az asszony mindig azon sírt-rítt, mindig azon kérte az Istent, hogy áldja meg őt egy fiúgyermekkel. Egyszer az ember kint volt ...

Kategória:Mesék
Látogatás2345
ÉrtékelésStar00Star00Star00Star00Star00

Na, gyerekek, ki nem hallotta hírét Babszem Jankónak? Aki nem hallotta, idetartsa a fülét, mert ma este Babszem Jankóról mondok mesét... Volt, hol nem volt, az már bizonyos, hogy hetedhét országon túl (ha akarom, innét), volt egyszer egy szegény ember, ki ...

Kategória:Tréfás mesék
Látogatás13648
ÉrtékelésStar10Star10Star10Star10Star00

Sok ezer esztendővel ennek előtte egy szép várat építettek a tündérek: a Mezőségen, a ménesi határon. Ez a vár a Backa vára, ma is megvan a romladéka. A tündérek fenn laktak a várban, az emberek lent a földön, csak ritkán találkoztak egymással, de békessé ...

Kategória:Legenda mesék
Látogatás7087
ÉrtékelésStar10Star10Star10Star10Star00

Akár hiszitek, akár nem: tündérek építették Bálványos várát. De az olyan régen volt, hogy akkor a kövek még meg sem voltak keményedve. A tündérek sem olyan kicsikék voltak ám, mint most a fenérnépek: ha sietős volt az útjok, egyben átalléptek egész megyék ...

Kategória:Legenda mesék
Látogatás10474
ÉrtékelésStar10Star10Star10Star10Star00

Vót egy másik, az ollyan vót, hogy azt is fonás közbe. Akkor még jányoknak mondták: -Na, jányok, vóna-e most köztetek ollyan, aki ki merne menni - úgy mondták - az Irtás tetejire?-az Irtás tetejin vót az akasztófa Herencsénybe. Hát oszten: - Vón ...

Kategória:Mesék
Látogatás13078
ÉrtékelésStar10Star10Star10Star10Star00

Hallgassatok ide, gyerekek, elmesélem nektek a bátyám lakodalmát. Én még csak olyan pendelyes gyerek voltam, s mondja egyszer az apám: - Eredj fiam, a malomba, őröltess meg kilenc köböl búzát, házasodik a bátyád, hadd legyen a lakodalomra kalács elegendő ...

Kategória:Bolondos mesék
Látogatás9187
ÉrtékelésStar10Star10Star10Star10Star00

Olyan magas kőszikla tetején állott Beckó vára, hogy a madár is elfáradt, mire fölrepült. Az igaz, hogy csak olyan hatalmas nagy úr tudta fölépíttetni ezt a várat, amilyen Stibor vajda volt. S ő sem magának építtette, hanem az udvari bolondjának: Beckónak ...

Kategória:Legenda mesék
Látogatás17363
ÉrtékelésStar10Star10Star10Star10Star00

Béla kisasszonyról mesélek most nektek, aki az aranyosszéki királynak volt a leánya. Mikor volt, mikor nem, magam sem tudom, valamikor régen lehetett: volt Aranyosszéken egy király, s annak egyetlen leánya: Béla kisasszony. Ez a király a halálos ágyán min ...

Kategória:Tréfás mesék
Látogatás17871
ÉrtékelésStar10Star10Star10Star10Star00

Hol volt, hol nem volt, még az Óperenciás-tenger dombján is túl, volt egy öregember meg egy öregasszony, volt nekik két fiuk: Bendebukk meg egy másik. Nagyon szegények voltak az istenadták. Az öregember nemsokára meghalt. Hagyott Bendebukknak egy csatako ...

Kategória:Mesék
Látogatás8693
ÉrtékelésStar10Star10Star10Star10Star00

Volt egyszer egy öreg király, s annak három fia. A fiúk megegyeztek, hogy elmennek országot, világot látni, de hárman háromfelé. A legidősebb azt mondta, hogy ő megy napnyugatnak, mert ott aranyfák vannak, s azokról ő aranyleveleket szed. A középső azt mo ...

Kategória:Mesék
Látogatás31510
ÉrtékelésStar10Star10Star10Star10Star00

Azt hiszem, hogy Benet úr ivadéka lehetett Venturnénak, annak a kevély asszonynak, akiről már meséltem néktek. Venturné gazdag úrasszony volt, s emlékezhettek, hogy míg a fia messze földön hadakozott, hatalmas, nagy várat épített Bereck mellett. Azt mondt ...

Látogatás18737
ÉrtékelésStar10Star10Star10Star10Star10

Bod

★★★½

Mezőségen, Záh falu mellett, magas hegy tetején állott hajdanában Záhkő vára. Egy Záh nevű nagyúr lakott ebben a várban, egyetlen fiával: Boddal. A vár ura nagyon szeretett vadászni, nemkülönben a fia is, s amikor pitymallott, már kint voltak a rengeteg ...

Kategória:Legenda mesék
Látogatás6137
ÉrtékelésStar10Star10Star10Star10Star00

Volt egy ember meg annak a fia. Amikor a fiú megnőtt, az ember elküldte szolgálni. Akkoriban három nap tett ki egy esztendőt. Beállt a fiú egy gazdához szolgálni. Kitöltötte az idejét, kapott érte egy tűt. Örömmel ballagott hazafelé, előtte ment egy szén ...

Kategória:Mesék
Látogatás12532
ÉrtékelésStar10Star10Star10Star10Star00

Volt egy ember meg annak a fia. Amikor a fiú megnőtt, az ember elküldte szolgálni. Akkoriban három nap tett ki egy esztendőt. Beállt a fiú egy gazdához szolgálni. Kitöltötte az idejét, kapott érte egy tűt. Örömmel ballagott hazafelé, előtte ment egy szén ...

Kategória:Mesék
Látogatás1598
ÉrtékelésStar00Star00Star00Star00Star00

Élt a világosi hegyeken innen, meg az iratosi dombokon túnan egy bojszi kutya, meg egy farkas. A farkas egyszer odasanyarodott, hogy a szemétdombon ennivaló után kutakodott. Kérdi tőle a bojszi kutya: - Ugyanvalóst farkas koma, mit keresel? - Én bizon ...

Kategória:Mesék
Látogatás7660
ÉrtékelésStar10Star10Star10Star10Star10