Kategóriák

Hol volt, hol nem volt, bár ne lett volna, volt egy ember meg a felesége, de az asszony olyan buta volt, olyan rossz volt, olyan lusta volt, hogy akármit csinált vele az ember, az semmit nem használt. Oktatta szóval, kapanyéllel, piszkafával, ázott kötéll ...

Kategória:Tréfás mesék
Látogatás8021
ÉrtékelésStar10Star10Star10Star10Star00

Egyszer egy hegedűs cigány késő éjjel hazafelé ballagott a szomszéd faluból. Úgy gondolta, megrövidíti útját, elhagyta hát a szekérutat, és az erdőn át vezető gyalogösvényre tért. Itt a nagy sötétségben eltévedt, belezuhant egy farkasverembe. Nagy volt s ...

Kategória:Mesék
Látogatás8394
ÉrtékelésStar10Star10Star10Star10Star00

Hol vót, hol nem vót, hát az egy másik mese vót, talán még igaz is vót. Elfogyott a cigánynak a fája. Hát vót neki egy gebe lova, befogta, fölült a bakra, elindult fát vágni. Hát nem ment az biza messzire, mert nagy hó vót, csak az út szélire. Ahogy vágja ...

Kategória:Mesék
Látogatás13317
ÉrtékelésStar10Star10Star10Star00Star00

Az egyszeri cigány elszegődött dolgozni a maga kenyerére. De nagyon lapos tarisznyával ment ki a mezőre. Nem is nagyon ártott a dolognak. Mikor eljött a dél, a gazda tüzet rakott a bogrács alá, szalonnát aprított bele, s hozzáfogott a főzéshez, a cigány ...

Kategória:Mesék
Látogatás8603
ÉrtékelésStar10Star10Star10Star10Star00

Az almási barlang átellenében van egy karcsú, magas szikla, olyan, mint egy torony: Csalatornya a neve. Ez a Csala, kiről a sziklát elnevezték, híres vitéz volt a tatárjárás idejében. De hiába, sokan voltak a tatárok, a maroknyi székelység nem tudott soká ...

Kategória:Vitézes mesék
Látogatás9557
ÉrtékelésStar10Star10Star10Star10Star10

Haldoklott a szegény ember. Odament a három gyereki az ágyáho: - Édesapánk, mit hagy ránk? Édesapánk, mit hagy ránk? - A főd alatt, a főd alatt. Avval lehunyta a szemit az öreg, meghalt, eltemették. A három gyerek meg hozzáfogott a fődet túrnyi, hogy ...

Kategória:Mesék
Látogatás108431
ÉrtékelésStar10Star10Star10Star10Star00

Egyszer volt, hol nem volt, hetedhét országon is túl, még az üveghegyeken is túl, ahol a kurta farkú malac túr, volt egyszer egy szegény ember. Ez a szegény ember kiment a fiával a földre szántani, s amint egyet-kettőt fordul, egyszerre csak elkiáltja m ...

Kategória:Csalimesék
Látogatás28240
ÉrtékelésStar10Star10Star10Star10Star00

Volt egyszer, hol nem volt, hetedhét országon is túl, még az Óperenciás-tengeren is túl, ahol a kurta farkú malac túr, volt egy ember, akit úgy hívtak, hogy Csalóka Péter. Ezt a becsületes nevet csak azért kapta, mert akit csak lehetett, mindenkit becsapo ...

Kategória:Tréfás mesék
Látogatás21024
ÉrtékelésStar10Star10Star10Star10Star00

Élt egyszer egy furfangos ember, akit Csalóka Péternek hívtak. Hogy miért hívták Csalóka Péternek, azt mindjárt elmondom, de biztosan kitalálták már, hogy azért, mert mindenkit becsapott, aki csak hagyta magát. Egyszer ott ül Csalóka Péter a kocsmában, a ...

Kategória:Tréfás mesék
Látogatás7967
ÉrtékelésStar10Star10Star10Star10Star10

A híres Budvár átellenében emelkedik a Csicser: magasabb Budvár hegyénél. A Csicser tetejéről egy egész sereg várat lehet látni. Jól látszik ide Zeta vára, Kadics vára, s ide látszanak a bágyi és galambfalvi várak is. A Csicser tetején is vár volt a rabon ...

Kategória:Legenda mesék
Látogatás10476
ÉrtékelésStar10Star10Star10Star10Star10

Egy királynak volt három leánya. Egy napon mind a hármat elragadta valami. A király kihirdette körös-körül minden országban, hogy ha olyan vitéz akadna, aki megtalálná, neki adná akármelyik leányát s fele királyságát. A palota szomszédságában, egy kicsi k ...

Kategória:Mesék
Látogatás7134
ÉrtékelésStar10Star10Star10Star10Star00

Volt egy király, annak volt egy szép lánya. A szomszédjának meg három fia: Csinosomdrága, Hamisanpajkos, Széplegénymákos. Azt mondja egyszer a király, hogy aki a naposholdas paripát elő tudná neki hozni, annak adná a fele királyságát meg a szép ...

Kategória:Táltosmesék
Látogatás13646
ÉrtékelésStar10Star10Star10Star10Star00

Volt egyszer egy király, volt neki három fia: Csinosomdrága, Hamisanpajkos, Széplegénymákos. A szomszéd királynak meg volt egy tündérszép lánya. A királyfiak elmentek lánykérőbe. A lány apja azt mondta, annak adja a lányát, aki elhozza a na ...

Kategória:Táltosmesék
Látogatás2026
ÉrtékelésStar00Star00Star00Star00Star00

Élt egyszer réges-régen egy király meg egy királyné; szerették egymást, népük is szerette őket; gond, baj, betegség sosem szakadt rájuk; de hiába volt meg mindenük, hiába termett nekik hét határ, hiába álltak válogatott paripák az istállójukban, hiába vir ...

Kategória:Mesék
Látogatás8649
ÉrtékelésStar10Star10Star10Star10Star10

Eső esett, és úrfelmutatáskor kitisztult az ég, megvilágította, odasütött pont a Nap különös sugarakkal, odasütött, ahol miséztek.   Magyar Zoltán A herencsényi mesemondó - Balassi Kiadó Budapest - 2004

Kategória:Mesék
Látogatás7909
ÉrtékelésStar10Star00Star00Star00Star00

Itt ebbe a Hasznoson, aki mán Hasznos lett - Fallóskútnak is mondják -. otten vót, aztat tudtuk, hogy vót egy epilepsziás gyerek, aztat én is láttam. Mikor rágyütt az epilepszia - nyolcadikos osztályos vót -, és aztat láttam, hogy eldobta magát, meg gyütt ...

Kategória:Mesék
Látogatás8183
ÉrtékelésStar10Star10Star10Star00Star00

Volt egyszer egy király, s annak egy szép felesége. Úgy éltek, mint két gerlicemadár, de nem sokáig tartott ez a tubicás élet, mert a királyné nehéz beteg lett, s meg sem gyógyult többet. Mikor a királyné megérezte a halálát, azt hagyta az urának, hogy cs ...

Kategória:Tréfás mesék
Látogatás10332
ÉrtékelésStar10Star10Star10Star10Star00