Édesanyám járt a ferencesekhő Szécsénybe, és akkor olyan '26 táján Kis Szent Teréz akkor lett szentté avatva. S akkor a ferences atyák nagyon sokat beszéltek Kis Szent Terézről. Akkor édesanyám aszongya: őneki vót egy álma, csak egy hangot hallott, hogy l ...

Kategória:Mesék
Látogatás7807
ÉrtékelésStar10Star10Star10Star00Star00

Volt egyszer, hol nem volt, valahol messze élt egy király. Annak a királynak volt egy gyönyörűséges szép felesége. De a király el kellett menjen a háborúba. A feleségét, aki itthon maradt, rábízta egy dajkára. De nem tudta a király, hogy az a dajka egy is ...

Kategória:Varázs mesék
Látogatás8920
ÉrtékelésStar10Star10Star10Star10Star00

Vót egy nagyon szegény legény. Hát ugye hát a szegénynek is meg köllött házasodnyi, elvett egy szegény jányt. Hát ugye egy szegényből kettő lett. Hát oszt nem is vót ott semmi baj ugye, hát dolgozgattak lassacskán. Minden, csak mán a szomszédba meg nagyon ...

Kategória:Mesék
Látogatás9812
ÉrtékelésStar10Star10Star10Star00Star00

Volt egyszer, hol nem volt egy asszony, s annak volt három leánya. A legnagyobbiknak volt három szeme, a közbelsőnek egy, a legkisebbiknek kettő. Egyszer az asszony elhatározta, hogy férjhez adja a leányait. Jött is egy kérő, de az a legkisebbiket szeret ...

Kategória:Mesék
Látogatás13247
ÉrtékelésStar10Star10Star10Star10Star00

Egyszer Mátyás király a határban meglátott két szántóvetőt. Az egyik ember két szegény, sovány tehénkével kínlódott. A másiknak hat ökör volt az ekéjébe fogva. Hat ökör előtt járt az ostoros gyerek. Mátyás megszólította a kéttehenes gazdát: - Gazduram, m ...

Látogatás39186
ÉrtékelésStar10Star10Star10Star10Star00

Egyszer volt, hol nem volt, magam sem tudom, hol, de volt valahol ezen az élő világon egy ember, akit a sok bolondoskodásáért hol együgyű Miskának, hol együgyű Misónak neveztek. Amire ugyan rá is szolgált, mert noha már felesége is volt, soha egyeb ...

Kategória:Mesék
Látogatás15424
ÉrtékelésStar10Star10Star10Star00Star00

Volt egyszer egy szegény ember, annak meg egy fiacskája. Nagyon szegények voltak. Az ember két kezével kereste a mindennapi kenyerét. Egyszer, mikor a gyerek már megnőtt s megokosodott, azt mondta: - Édesapám, jó volna valahova elmennem, szolgálatot ker ...

Kategória:Mesék
Látogatás8538
ÉrtékelésStar10Star10Star00Star00Star00

Volt egyszer egy asszony, aki olyan makacs volt, hogy akármit mondott is az ura, mindenre csak azt válaszolta: „Én biza azért is!” Kitapasztalta ezt az ura, s mindig az ellenkezőjét mondta annak, amit akart. - Te asszony - mondta neki reggel -, nehogy ne ...

Kategória:Tréfás mesék
Látogatás23809
ÉrtékelésStar10Star10Star10Star10Star00

Volt egyszer egy özvegyasszonynak egy fia. Jánosnak hívták. Felnőtt már tizennyolc esztendős koráig, de semmit sem akart dolgozni. Az anyja nagyon búsult, hogy mi lesz az ő fiával, amikor még egy szikrát sem akart egyik helyről a másikra tenni, hanem csak ...

Kategória:Mesék
Látogatás21427
ÉrtékelésStar10Star10Star10Star10Star00

Volt egyszer egy szegény asszony, s annak három szép leánya. De hiába voltak szépek is, jók is, még táncba sem vitték a falubeli legények. Hanem egyszer, mit gondolt, mit nem három szegény legény, beállítottak a szegény asszony házához, köszöntek illendős ...

Kategória:Varázs mesék
Látogatás7369
ÉrtékelésStar10Star10Star10Star10Star00

Egyszer volt, hol nem volt, még az Óperenciás-tengeren is túl egy bolhaszökkenéssel, volt egyszer egy olyan éktelen szegény ember, mint a templom egere, akinek éppen tizenhárom gyermeke volt. Nagyon sokat dolgozott szegény, hogy valahogy megélhessenek. Sz ...

Kategória:Mesék
Látogatás11266
ÉrtékelésStar10Star10Star10Star10Star00

Volt egyszer egy székely ember, s annak három fia. Mind a három legény sorban volt már, meg akartak házasodni. Mondta nekik az apjuk: - Hát gyertek, fiaim, ki a határra, hadd osszam el köztetek a földeket. Kimentek a határra, ott egy nagydarab helyet kim ...

Kategória:Legenda mesék
Látogatás8933
ÉrtékelésStar10Star10Star10Star00Star00