Mikor volt, mikor nem, elég az, hogy régen volt, volt nekem egy tyúkom. De akár hiszitek, akár nem, akkora volt ez a tyúk, mint egy sas. No, hiszen, nem sok hasznom volt a nagyságában, mert hiába lestem, vártam, esztendő múlt esztendő után, s az én tyúkom ...

Kategória:Állatmesék
Látogatás9859
ÉrtékelésStar10Star10Star10Star00Star00

Egyszer volt, hol nem volt, az Óperenciás-tengeren túl, a Szent Gellért hegyén innen volt, volt a világon egy nagy város, abban lakott egy szegény asszony. Ennek a szegény asszonynak nem volt az isten szabad ege alatt egyebe, mint egy rossz háza meg egy s ...

Kategória:Mesék
Látogatás9661
ÉrtékelésStar10Star10Star10Star10Star10

Egyszer nagy hideg volt. Az ablakot jégvirágok nőtték be. Az emberek bundában mentek ki a szobából: a fülükre ráhúzták a sapkát, és kék orral és könnyező szemmel tértek vissza. Azt mondták, hogy soha, mióta élnek, ilyen hideg nem volt. Juliska rálehelt az ...

Kategória:Mesék
Látogatás15753
ÉrtékelésStar10Star10Star10Star10Star00

Élt egy szegény ember a három fiával. Nagyon szerette vóna őköt mesterségre adnyi, hát kivitte őköt az erdőre, hogy próbát tegyen velek. Odavezetyi a nagyobb fiát egy szép sudár fáho. - No, édes fiam, te ebbő a fábó mit készítené? - Édesapám, ha énrám ...

Kategória:Mesék
Látogatás8566
ÉrtékelésStar10Star10Star10Star00Star00

Egyszer Mátyás királynak a Hortobágyon át vitt az útja. Este volt már. Látta a király, hogy egy tűz mellett juhászok tesznek-vesznek. Éppen a vacsorát készítették egy nagy bográcsban. Lebbencslevest főztek. Pergelték a szalonnát, a hagymát, megpaprikázták ...

Látogatás32107
ÉrtékelésStar10Star10Star10Star10Star10

Van itt egy hegy, úgy híjják, hogy Meleg oldal, s ippen a Gönci papóék kapálóhelyek ott van. Egy nyáron jött egy nagyidő, az öreget ippeg ott írte. És jött haza az öreg nagy örömmel, hogy ű csak a derekán alól ázott meg, mert annyira leereszkedett ...

Kategória:Mesék
Látogatás13304
ÉrtékelésStar10Star10Star10Star00Star00

Élt egykor Szentegyházasfaluban egy rest, dologtalan legény. Kaszáláskor, egy nyári rekkenő napon elment, be a tanarokba takarítani, de Laci felült a hátára, s befeküdt a bokorba. De nem nyughatott a legyektől. Gondolá magában: „Elmegyek, megjelentem a sz ...

Kategória:Mesék
Látogatás9789
ÉrtékelésStar10Star10Star10Star00Star00

Volt egyszer egy király. Elhatározta magában, hogy megnősül. Fiatal volt, került is neki feleség, gyönyörű szép s igen okos. Mikor elmúlott a lakodalmuk, kimentek megnézni a gazdaságot meg a hegyeket. Puskát is vitt magával a király, és ahogy ilyen-olyan ...

Kategória:Mesék
Látogatás8485
ÉrtékelésStar10Star10Star10Star00Star00

A törökök utáni időkben élt az öthalmi dombok lábánál egy házaspár. Dolgoztak, mindenük volt, csak gyerekük nem. Szerették volna pedig nagyon. Sokat búslakodtak, hogy nincs gyerekük. Egyszer messziről jött, leszerelt katona kopogott náluk. Éjszakai szál ...

Kategória:Mesék
Látogatás6573
ÉrtékelésStar10Star00Star00Star00Star00

Egyszer volt egy szegény ember, volt annak három fia és egy kecskéje, s azt mondja legnagyobbik fiának, hajtsd ki fiam ezt a kecskét térdig érő fűbe, kötésig érő vízbe. A fiú kihajtotta a kecskét térdig érő gyepbe, kötésig érő vízbe, estve pedig haza hajt ...

Kategória:Állatmesék
Látogatás11712
ÉrtékelésStar10Star10Star00Star00Star00

Volt egyszer egy gazda ember, annak egy Jakab nevű szolgája, akit ő elküldött zabot aratni, de Jakab nem aratta le a zabot, haza se ment. Elküldötte annálfogva a kis kutyát, hogy harapná meg Jakabot; a kis kutya nem harapta meg Jakabot, Jakab nem aratta l ...

Kategória:Tréfás mesék
Látogatás10182
ÉrtékelésStar10Star10Star10Star10Star00

Hol volt, hol nem volt, volt egyszer, hogy elmentem Peregre, a mesék elejbe, ott voltak a mesék jászolhoz kötözve. Eloldtam egy cifrát, elmondok egy kurtát. Volt egyszer a világon egy királyasszony. Annak a királyasszonynak nem volt gyereke, pedig nagyon ...

Kategória:Mesék
Látogatás8800
ÉrtékelésStar10Star10Star10Star00Star00

Hol volt, hol nem volt, hetedhét országon is túl, volt egyszer egy csúnya vén boszorkány. Ez a boszorkány egyszer kiment a mezőre, s amint ott mendegélt, egy gyöngyszemet talált a fűben. Fölveszi a gyöngyöt, hazaviszi, de mire hazaért, a kicsi gyöngyszemb ...

Kategória:Varázs mesék
Látogatás9987
ÉrtékelésStar10Star10Star10Star10Star00

Hol volt, hol nem volt, hetedhét országon túl, még a hármas üveghegyen is túl, volt egyszer egy király, s annak egy fia még egy leánya. A fiút Leányszín Bálintnak hívták, mert olyan patyolatarca volt, mint egy leánynak, a leányt meg Gyöngyszín Ilonának, m ...

Kategória:Tündérmesék
Látogatás7340
ÉrtékelésStar10Star10Star10Star10Star10

Ott sem volt, itt sem volt, de valahol mégis volt, volt egyszer egy király, s annak egy akkora fiacskája, mint egy ütés tapló: Palkó volt a neve. Búsult a király éjjel-nappal, sóhajtozott: istenem, istenem, kire hagyjam az országomat. Elveszik ettől a s ...

Kategória:Tündérmesék
Látogatás15271
ÉrtékelésStar10Star10Star10Star10Star10

Egyszer volt, hol nem volt, hetedhét országon is túl volt, volt egy nagy tenger. Abban a nagy tengerben volt egy nagy hal. Annak zápfogára volt írva ez a mese: Élt egy öreg király, volt neki három fia. A legidősebb volt Zoltán, a középső Árpád, a legkise ...

Kategória:Mesék
Látogatás12469
ÉrtékelésStar10Star10Star10Star10Star00

Volt egyszer egy szegény ember. Kilenc fiával éldegélt, de nagyon sokat sírtak azok a gyerekek, mer nagyon szegények voltak, éheztek. A legkisebb gyereket Gyurkának hívták, az meg azé rítt, mer csúfolta a többi: - Gyurka, kell-e neked hurka? Hogyne kel ...

Kategória:Mesék
Látogatás8316
ÉrtékelésStar10Star10Star10Star10Star00