Kategóriák

Élt egyszer valahol, hetedhét országon is túl, egy király. Volt annak a királynak egy fia, aki már ide s tova legénysorba jutott volt. „Elmegyek, s keresek feleséget magamnak" - gondolta a királyfi. El is indult világot látni, magához való szép leányt ker ...

Kategória:Mesék
Látogatás18621
ÉrtékelésStar10Star10Star10Star10Star10

Egyszer volt egy szegény halászember, annak semmije sem volt az ég alatt, csak a felesége s egy nagy kamasz fia, Józsi. Meghal egyszer mind a két öreg egyszerre, s ott marad Józsi egyedül. Beáll a kemence megé, s onnat ki nem jő, amíg apját, anyját el ne ...

Kategória:Mesék
Látogatás7969
ÉrtékelésStar10Star10Star10Star10Star10

Hol volt, hol nem volt, hetedhét országon is túl volt, volt egyszer egy szegény halászember, s annak egy nagy kamasz fia: Józsi. Meghal egyszer a halászember, meg a felesége is. Egyedül maradt Józsi ezen az árnyékvilágon. Nem maradt az apjáról egyebe a ...

Kategória:Varázs mesék
Látogatás8077
ÉrtékelésStar10Star10Star10Star10Star10

Élt egyszer egy bölcs öreganyó. Marjamnak hívták. Egyetlen fia volt, Thoma, akiért bizony sokat aggódott. A fiú nagyon félénk természettel jött a világra, s örökösen reszketett attól, hogy valami butaságot mond, hát inkább egy szót se szólt. Akár kellett, ...

Kategória:Bolondos mesék
Látogatás12741
ÉrtékelésStar10Star10Star10Star10Star00

Alsóvárosról egy szegény család legény fia a martonyosi tanyákra háza­sodott. Éltek a martonyosi asszony födele alatt, a martonyosi asszony földjén. Kicsi súgás-búgások jártak a tanyák között. Mert a szegedi boszorkányok is szerettek Martonyoson deve ...

Kategória:Mesék
Látogatás6316
ÉrtékelésStar10Star10Star00Star00Star00

Volt, hol nem volt, még hetedhét országon is túl, volt egy szegény asszony. Ennek a szegény asszonynak volt három fia: a legnagyobbik csizmadia-, a második szabómesterséget folytatott, hanem a legkisebbikkel semmire sem lehetett menni: mindig a hamuban he ...

Kategória:Varázs mesék
Látogatás8087
ÉrtékelésStar10Star10Star10Star10Star00

Élt egyszer egy messzi-messzi országban egy gazdag ember a feleségével meg a kislányával. Az asszony egyszer csak megbetegedett. Érezte, hogy nem sok ideje van hátra. Odahívatta betegágyához egyetlen leánykáját, és így szólt hozzá: – Kedves gyermekem, ne ...

Kategória:Mesék
Látogatás10220
ÉrtékelésStar10Star10Star10Star10Star00

Hol volt, hol nem volt, hetedhét országon is túl: volt egyszer egy özvegyember, s annak egy szépséges szép leánya. Az özvegyember szomszédjában lakott egy özvegyasszony, annak meg két leánya volt, de egyik csúnyább a másnál. Egyszer az özvegyasszony álta ...

Kategória:Varázs mesék
Látogatás39555
ÉrtékelésStar10Star10Star10Star10Star00

Hol volt, hol nem volt, hetedhét országon túl, volt egyszer egy király, s annak tizenkét fia. Szép, erős legény volt a tizenegy idősebb fiú, hanem a legkisebb olyan gyönge teremtés, hogy egy kicsi szél is könnyen elfuvinthatta volna. Ez a kicsi királyfi ...

Kategória:Táltosmesék
Látogatás10575
ÉrtékelésStar10Star10Star10Star10Star00

Volt egyszer egy gazdaember, annak egy felesége. Egy gyermekük sem volt, s olyan gazdagok voltak, hogy azt sem tudták, mijük van. No, nem csuda, ha gazdagok voltak. Fösvény volt a gazda is, fösvény az asszony is, különösen az asszony. Még azt sem engedt ...

Kategória:Tréfás mesék
Látogatás9197
ÉrtékelésStar10Star10Star10Star00Star00

Hol volt, hol nem volt, hetedhét országon is túl volt, az Óperenciás tengeren innen volt, az üveghegyen meg túl volt, volt a világon egy szegény ember. Volt neki egy fia. De olyan szegények voltak, hogy alig tudtak a szegénységtől mozogni. A fiú már feln ...

Kategória:Mesék
Látogatás8242
ÉrtékelésStar10Star10Star10Star10Star00

1. Egyszer volt egy gazdaember, aki már negyven esztendeje élt a feleségével, s gyermekük még mindig nem volt. Egyszer a többi között beszélgetnek együtt, hogy milyen csudálatos dolog az, hogy nekik gyermekük nincsen. Azt mondja az ember: - Ne b ...

Kategória:Mesék
Látogatás20249
ÉrtékelésStar10Star10Star10Star10Star00

Élt egyszer egy szegény ember. Alig múlt el a lagzija, elvitték katonának. Három évig kellett szegénynek szolgálni a királyt, de szabadságra egyetlen egyszer se engedték haza. Búsult is eleget. Azt se tudta, hogy él-e, hal-e az ő szép feleségi. ...

Kategória:Mesék
Látogatás10204
ÉrtékelésStar10Star10Star10Star10Star10

Hol volt, hol nem volt, elég az, hogy volt egyszer egy szegény ember meg annak a felesége. Fiatalok voltak, gyerekük se volt még, szerették egymást, megértették egymást, de a nagy szegénység miatt egyszer-egyszer azért összezördültek.   Na elég, egyszer ...

Kategória:Mesék
Látogatás16440
ÉrtékelésStar10Star10Star10Star10Star00

 Egyszer volt, hol nem volt, hetedhét országon is túl, még az Óperenciás-tengeren is túl, volt egy szegény ember, annak felesége. Fiatalok voltak mind a ketten, szerették is egymást, de a nagy szegénység miatt sokszor összeperlekedtek. Egyszer egy este ...

Kategória:Tündérmesék
Látogatás10089
ÉrtékelésStar10Star10Star10Star10Star00

Mink elmentünk oda; egy márciusba vót ez, havas eső esett nagyon. Gyümölcsoltó Boldogasszony vót. Aszongya a jányom: - Én nem tudom, de én úgy érzem. hogy itt valami csoda lesz! - így lelkileg. Akkor nagyon el vót borulva. Egyszer csak - úrfelmut ...

Kategória:Mesék
Látogatás7711
ÉrtékelésStar10Star10Star00Star00Star00

Volt a világon egy szegény asszony, akinek akkor született két kisgyereke, amikor az ura már nem is élt. Nagy szegénységében, karján szopósaival elment a királynéhoz, hogy a segítségét kérje. De a királyné a segítség helyett inkább elpirongatta palotájá ...

Kategória:Mesék
Látogatás7024
ÉrtékelésStar10Star10Star10Star10Star10

Egyszer volt, hol nem volt, hetedhét országon is túl, volt egy öreg király, s annak egy dali szép fia. Meghal az öreg király, a királyfira marad az ország, de nem volt felesége. Gondolja, elmegy világot látni, benéz ide is, benéz oda is, majd talál magá ...

Kategória:Vitézes mesék
Látogatás10760
ÉrtékelésStar10Star10Star10Star10Star10

Volt egyszer egy király, aki elhatározta, hogy addig nem nősül meg, míg a világ legszebb lányát meg nem találja. Egyszer elindult az inasával leánynézőbe. Mentek, mendegéltek, hát elértek egy erdőt. Ott lakott egy öreg remete: - Fiaim, idej ...

Kategória:Mesék
Látogatás21906
ÉrtékelésStar10Star10Star10Star10Star00

Egyszer, valamikor réges-régen egy kisfiú kiment az erdőre, hogy rőzsét hozzon. Egy mély gödör mellett kellett elhaladnia, megcsúszott, és beleesett a gödörbe. Annak a fenekén pedig kígyók laktak, közöttük egy hófehér is, aki gyémántos koronát hordott a f ...

Kategória:Állatmesék
Látogatás9392
ÉrtékelésStar10Star10Star10Star00Star00