Kategóriák

Volt a világon egy icinke-picinke kis asszony, annak az icinke-picinke kis asszonynak volt egy icinke-picinke kis tehene; azt az icinke-picinke kis tehenet megfejte egy icinke-picinke kis sajtárba; abból az icinke-picinke kis sajtárból azt az icinke-picin ...

Kategória:Mesék
Látogatás12688
ÉrtékelésStar10Star10Star10Star10Star10

Ifjú Mátyás király olyan álmot látott:Üvegablak alatt nagy, hosszú almafa,Nagy, hosszú almának tizenkét szép ága Háromszáz levele, hatvanhat virágja.     Ifjú Mátyás király fennszóval kiáltá: ,,Ha ezt fel nem fejted, neked fejed veszem.”Ő is elfordula, ...

Látogatás11027
ÉrtékelésStar10Star10Star10Star00Star00

Élt egyszer két testvér, az egyiket Igazságnak, a másikot Hamisságnak híták. Ahogy meghalt az anyjok, apjok, nem rnaradt egyebik, csak egy rozoga rossz házikójok. Az ablakja betörve, az ajtaja kifordulva. Abba a házikóba meg nem vót egyeb egy szúszékné, ...

Kategória:Mesék
Látogatás9424
ÉrtékelésStar10Star10Star10Star10Star00

Sok ezer esztendővel ennek előtte útnak indult az Igazság, hogy bejárja a világot, s megismerkedjék e földnek minden népeivel. Amint ment, mendegélt, találkozik a Hamissággal. Köszönti illendőképpen. - Adjon isten, jó napot, földi, hová, merre tart kigye ...

Kategória:Varázs mesék
Látogatás12342
ÉrtékelésStar10Star10Star10Star10Star00

Volt nekem egy igen erős öregapám. Olyan erős volt, hogy hetedhét országon nem találták párját. Az én igen erős öregapám nagyon gazdag ember is volt. Volt neki hat ökre, ha zsák búzája, meg egy szép kertje. A hat ökör ugyan a másé volt, a hat zsák búza me ...

Kategória:Mesék
Látogatás14389
ÉrtékelésStar10Star10Star10Star00Star00

Volt egyszer egy szegény ember. Nagyon sok gyermeke volt, már talán a számukat se tudta. Avval kereste a kenyerét, hogy a Drávára járt halászni. Egyszer, ahogy kimegy a Drávára, kihalász a vízből egy karikás valamit. Kezébe vette, nézegette, hazavitte. Go ...

Kategória:Mesék
Látogatás15716
ÉrtékelésStar10Star10Star10Star10Star00

Hát akkor Ihók elvette a Bohókot. Hát ugye ők összeházasodtak. No oszt akkor ugye meghítták őköt vendégségbe mán a jánynak a szüleihő. Hát oszt mondja, nagyon nagy ehető vót a legény, hát mondja neki a felesége: -De osztén anyáméktól nehogy fölegyél mind ...

Kategória:Mesék
Látogatás12501
ÉrtékelésStar10Star10Star10Star10Star00

Hol volt, hol nem volt, hetedhét országon túl, volt egy özvegyasszony s egy Mihók nevű boldogtalan fia. Egyszer azt mondja Mihók az anyjának: - Édes anyókám, házasodhatnám. - Kit vennél el, édes Mihókom? - Ilókot, édes anyókám. - Er ...

Kategória:Mesék
Látogatás25827
ÉrtékelésStar10Star10Star10Star10Star00

Élt itten nem messze a Kórógytól, túl a Tiszán, vagy inkább innen, egy regény ember. De az annyira szegény volt, hogy se té, se tova. Egy napon Végképp megunva szegénységét, kötéldarabbal a kezében kiballagott a sörényerdőbe, hogy egy kedvére való fára fö ...

Kategória:Mesék
Látogatás8340
ÉrtékelésStar10Star10Star10Star10Star10

Az öreg bácsi - mer má az öregek ugye libákat őriztek. A pap meg lehajtotta a disznókot, az jártatta, ugye a pap. És ugye beszélgettek. Beszélgettek ott a legelőbe. És akkor mondta az öreg, hogy hát ő valamikor huszár vót, ha ő meghal, őtet búcsúzt ...

Kategória:Mesék
Látogatás12750
ÉrtékelésStar10Star10Star00Star00Star00

Egyszer, mikor Jézus Szent Péterrel a Földön utazott, azt mondja Péter: - Hej be szeretnék Isten lenni, majd másként kormányoznám én ezt a világot! Mondotta Jézus szelíden: - Bolondot beszélsz, Péter, bízd csak az Istenre a világot, egyedül ő tudja azt ...

Kategória:Legenda mesék
Látogatás9683
ÉrtékelésStar10Star10Star10Star10Star00

Hol volt, hol nem volt, magam sem tudom merre volt, volt egy falu, s abban lakott két uraság. Az egyik nagyon gazdag volt, a másik meg szegény. Hanem azért szerették egymást, jó barátságban voltak, sokszor összejöttek, s eldiskuráltak erről-arról, minde ...

Kategória:Varázs mesék
Látogatás9602
ÉrtékelésStar10Star10Star10Star10Star10

A cigány elment a templomba. Hát mikor bement a szegény pára, a pap ugye kezd prédikálni. Azt prédikálta: - Kedves híveim, a Jóistennek olyan nagy a hatalma, hogy ha akarja, bizon még a kapanyél is elsül! Hű, tetszett ám a cigánnak a prédikáció! ...

Kategória:Mesék
Látogatás14453
ÉrtékelésStar10Star10Star10Star10Star00

Krisztus urunk a földön jártában-keltében egyszer egy nagy városba ért. Éppen alkonyodott, s szemlélgette a házakat, hogy hová térjen be éjjeli szállásra. Vele volt Szent Péter is. Azt mondja Szent Péter: - Ahol, Uram, egy szép nagy ház, térjünk be. Ott ...

Kategória:Legenda mesék
Látogatás6401
ÉrtékelésStar10Star10Star10Star10Star00