Surányba meg az vót, hogy az egyik háznál, Jalánál nagyon sok gyerek vót. Otten meg egy másik háznál meghalt egy kisgyerek; nekik nem tudom, egy vagy kettő, de kevés vót. Oszt akkor siratott az asszony: - Jaj. Halál. Halál, jaj, Halál, mért nem me ...

Kategória:Mesék
Látogatás11535
ÉrtékelésStar10Star10Star10Star00Star00

No, vót egyszer egy cigány, elvitték katonának. Hát ugye nem nagyon szerettek a cigányok tanulni, iskolába járni. Nem tudott levelet írni. Hát ugye íratott a pajtásaival. - Pajtás, írjál levelet! Megint a másiknak: -Írjál levelet! Mondták neki: -Tanulj ...

Kategória:Mesék
Látogatás14753
ÉrtékelésStar10Star10Star10Star10Star00

Ülök a deresre,   megyek a peredre,   megyek a mesék elejbe,   ott vannak a jászolhoz kötve.   Megláttak, elkezdtek szaladni,   volt köztük egy sánta,   megfogtam, hopp, majd téged elmondalak!   Hol volt, hol nem volt, volt a világon egy emb ...

Kategória:Mesék
Látogatás14990
ÉrtékelésStar10Star10Star10Star10Star00

Vót egyszer egy uraság, vót neki egy kocsissa. a Jancsi. Hát oszt akkor egyszer, ugye mán az olyan vót, mint egy családtag, ugye mindig vitte. hol a nagyságos urat vitte az állomásra, hol az egyiket, hol a másikat, a nagyságos urat, a nagyságos ass ...

Kategória:Mesék
Látogatás15167
ÉrtékelésStar10Star10Star10Star10Star00

Hol volt, hol nem volt, volt egyszer egy szegény ember s egy szegény asszony. S azoknak volt egy fiacskájuk, Jancsika. Reggel, mikor felkeltek, azt mondja az ember a feleségének: - Na, édes feleségem, ma elmegyek kapálni. Délkor hozd ki az ebédet, mert ...

Kategória:Tréfás mesék
Látogatás14905
ÉrtékelésStar10Star10Star10Star10Star00

Egyszer volt, hol nem volt, az Óperenciás-tengeren túl, a hármas üveghegyen is túl, volt egy fiatal király s annak szép felesége. Még esztendős házasok sem voltak, a királynak háborúba kellett mennie, s amíg idegen országban hadakoztak, a feleségét két ar ...

Kategória:Táltosmesék
Látogatás6834
ÉrtékelésStar10Star10Star10Star10Star10

Hol volt, hol nem volt, volt a világon egy nagy ország, abban egy város, abban a városban egy csizmadia, ennek a csizmadiának volt egy felesége meg egy fia. Ez a kölyök sehogy se akarta az apja mesterségét folytatni, hiába ütötte-verte az öreg csizmadia, ...

Kategória:Mesék
Látogatás9893
ÉrtékelésStar10Star10Star10Star00Star00

Jankó hét esztendeig szolgált egy uraságnál. Mikor a hetedik esztendő is letelt, a gazdája elé állt. – Szeretnék hazamenni az édesanyámhoz, kérem a béremet! – Derekasan dolgoztál, hűséggel szolgáltál – mondta a gazda –, amilyen a munka volt, olyan lesz ...

Kategória:Mesék
Látogatás10589
ÉrtékelésStar10Star10Star10Star10Star00

Volt egyszer egy szegény ember, s annak egy fia. Nem volt ennek a szegény embernek semmije a föld kerekségén, de a fiát mégis diákiskolába járatta. Gondolta: ha nagy szegénységgel is, majd csak kijárja a diákiskolát a fia, aztán még nagyúr is lehet belőle ...

Kategória:Varázs mesék
Látogatás8418
ÉrtékelésStar10Star10Star10Star10Star00

Hol volt, hol nem volt, hetedhét országon is túl, volt egy kanalastót, aki mindig azon sopánkodott a feleségével, miért nincs őnekik gyerekük. Egyszer kiment az erdőbe kanálnak való fáért, mire hazaért, a felesége megbabázott. Nagyon megörült, hogy van m ...

Kategória:Mesék
Látogatás8421
ÉrtékelésStar10Star00Star00Star00Star00

Hol volt, hol nem volt, még az Óperenciás-tengeren is túl, volt egyszer egy király, annak volt egy fia, úgy hívták, hogy János. Egyszer a király azt mondja Jánosnak: - Eredj, fiam, hetedhét ország ellen világot látni, úgy aztán hamarább lesz belőled vala ...

Kategória:Mesék
Látogatás8804
ÉrtékelésStar10Star10Star10Star10Star00

Élt a világon egy János nevű leszeklegény, akit a testvérei kicsit kalahüttyösnek ismertek, úgy is bántak véle. Jánosunknak egyebe nem volt a létező világon, mint egy felesége, meg egy tarka macskája. János avval a macskával ment a világba, ha nem a hóna ...

Kategória:Mesék
Látogatás8530
ÉrtékelésStar10Star10Star10Star10Star00

Volt egyszer egy legényke. A határban találták. Nevet is összevissza adtak neki, mert a faluban minden házhoz eljárt, ki Jóskának, ki Gyurkának, ki meg Jankónak hívta, ahogy épp a szájukra jött. De még így is csak felnőtt valahogy, s amint végre nagyocs ...

Kategória:Mesék
Látogatás9379
ÉrtékelésStar10Star10Star10Star00Star00

Egyszer volt, hol nem volt, volt a világon egy király, annak volt egy igen-igen szép lánya, milyen akkorában hetedhét országon nem találtatott. De nemcsak maga volt a világon ez a király, hanem volt még egy nála százszorta hatalmasabb és gazdagabb király ...

Kategória:Vitézes mesék
Látogatás11683
ÉrtékelésStar10Star10Star10Star10Star10

Volt a világon egy király, annak három lánya. Kiküldte egyszer az erdőbe földiepret szedni. Megmondta nekik: aki leghamarabb teli szedi a kosarát, annak vesz legszebb ruhát. A legkisebb lány volt amúgy is legszorgalmasabb, hamar teliszedte a kosarát. A k ...

Kategória:Mesék
Látogatás13989
ÉrtékelésStar10Star10Star10Star10Star00

Volt egyszer egy király. Vót annak három jánya. Hát a legkisebb jányt szerették a legjobban; ugye az vót a kedvence az egész családnak. No, egyik napon elmentek a három leány szamócázni az erdő szélire. Hát a kettő jány elszaladgáltak a lepkék után, virág ...

Kategória:Mesék
Látogatás11324
ÉrtékelésStar10Star10Star00Star00Star00

Akkoriba, hogy aratásba én is kihajtottam a libákat, akkor édesapám azt mondja: -No, nézd csak meg, kisjányom - a búzakalászt vette, és a búzaszemet megmutatta -, az Úrjézusnak az arca rajta van a búzaszemen, minden búzaszemen, de tudod-e, hogy mér? Mon ...

Kategória:Mesék
Látogatás19469
ÉrtékelésStar10Star10Star10Star10Star00

Régen-régen a madaraknak nem vótak neveik.. Csak úgy mondták, hogy nagy madár, kis madár. Jézus Krisztus egyszer mikor a földön járt, összeparancsolta a madarakot, osztotta nekik a neveket. -Na te leszel kánya, vércse, székács, pacsirta!... - így ...

Kategória:Mesék
Látogatás10528
ÉrtékelésStar10Star10Star10Star10Star00

Valahol messze-messze, a havasokban élt egy király a feleségivel meg a három lányával. Egyszer a királynénak eszibe jutott, hogy tizenkét szolgálólányt hívat, aki kitakarítja a palotáját. Jöttek is a tizenkét szolgálólányok. Hét nap, hét éjjel takarított ...

Kategória:Mesék
Látogatás7780
ÉrtékelésStar10Star10Star10Star10Star10

Hol volt, hol nem volt, volt a világon egy király. Volt annak egy juhásza, aki nagyon hűségesen szolgált. A juhász nyájában meg volt egy fekete bárány, amelyik már kétszer is fialt, de annak a fiai mindig elvesztek. Amikor éppen harmadszorra várták, hogy ...

Kategória:Mesék
Látogatás9687
ÉrtékelésStar10Star10Star10Star10Star00