Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy özvegyasszony s annak egy macskája. Nagy macska volt már, de éppen olyan nyalánk volt, mintha kis macska lett volna. Egy reggel is mind felnyalta a lábasból a tejet. Megharagudott az özvegyasszony, jól megverte ...

Kategória:Mesék
Látogatás71861
ÉrtékelésStar10Star10Star10Star10Star00

Volt egyszer egy szegény özvegyasszony, s annak volt egy macskája. Ez a macska olyan kajtár, olyan falánk volt, hogy minden fazékba, minden lábasba beleütötte az orrát. A szegény asszony megelégelte a macska kajtárságát, s egyszer, mikor a macska a tejesl ...

Kategória:Mesék
Látogatás1372
ÉrtékelésStar00Star00Star00Star00Star00

Volt egyszer egy szegény özvegyasszony, s annak egy macskája. Ez a macska olyan kajtár, olyan falánk volt, hogy minden fazékba, minden lábasba beleütötte az orrát. A szegény asszony megelégelte a macska kajtárságát, s egyszer, mikor a macska a tejeslába ...

Kategória:Állatmesék
ÉrtékelésStar00Star00Star00Star00Star00

Az örök idők óta világító Nap mesélte az öregasszonyoknál is pletykásabb kósza Szélnek, hogy élt valamikor egy tüzes szemű, jóképű cigánylegény, akit Kálónak hívtak. Káló Rumakurku vajda egyetlen fia volt. Anyja, a szépséges Drudma, a kék gyöngyöket síró ...

Kategória:Tündérmesék
Látogatás12175
ÉrtékelésStar10Star10Star10Star10Star10

Volt a világon egy falu. Volt benne templom is. Szolgálta azt a kántor meg a harangozó. Félősek voltak mind a ketten. Papjuk nem lévén, a maguk esze szerint tekingéltek a világba.Annyira féltek, este alig mertek a házukból kilépni.A faluban diákgyerekek c ...

Kategória:Mesék
Látogatás6629
ÉrtékelésStar10Star10Star10Star00Star00

Valamikor réges-régen, amikor még azt hitték az emberek, hogy a Föld lapos, élt egyszer egy gyönyörű cigánylány, akit Karadanának hívtak. Karadana kis kunyhója egy elvarázsolt fűzfaerdőben volt. Aki arra járt, abba még évek múltán is csak hálni járt a lé ...

Kategória:Legenda mesék
Látogatás8725
ÉrtékelésStar10Star10Star10Star10Star00

Volt, hol nem volt, hetedhét országon is túl, volt egy fiatal pár. Nagyon boldogok voltak, nagyon szerették egymást. Úgy hívták az asszonyt, hogy Katyika, az embert meg úgy, hogy Matyika. Egyszer jókor reggel azt mondja az ember: - Katyikám, én most elm ...

Kategória:Tréfás mesék
Látogatás11788
ÉrtékelésStar10Star10Star10Star10Star10

Egyszer Mátyás király az embereivel az országot járta. Nagy szárazság volt. Poros úton, szomjasan, éhesen poroszkáltak Buda felé.   Az út mentén nagy nádas volt. A nád között víz csillogott. Megszólalt Mátyás király:   - Milyen szép nád! Ej, de kell ...

Látogatás12752
ÉrtékelésStar10Star10Star10Star10Star00

Híres-neves vitéz volt Kerecsényi László, de vitézségénél nagyobb volt az ő kegyetlensége. Jaj, volt, ezerszer, jaj, annak a töröknek, aki az ő kezébe foglyul esett: ha pénzzel meg nem tudta váltani a szabadságát, kikötöztette a vár udvarán, s a szegény k ...

Kategória:Legendák
Látogatás8721
ÉrtékelésStar10Star10Star10Star10Star00

Volt egyszer egy öregasszony, s annak egy kisleány unokája. Ez az öregasszony minden istenadta reggel elküldte a leánykát fáért. Télben-nyárban, vízben-sárban, mindig kellett mennie a szegény leánykának, mert ha fát nem hozott az erdőből, nem adott enni ...

Kategória:Varázs mesék
Látogatás6705
ÉrtékelésStar10Star10Star10Star10Star00

Egyszer volt, hol nem volt, valahol egy folyó mellett volt egy kecskecsorda. A kecskék elszéledtek, a víznek az innenső felén is ették a fűzfabokrokat s a víznek a túlsó felén is. Azok a kecskék, amelyek ezen az oldalon legeltek, azt gondolták, hog ...

Kategória:Mesék
Látogatás29085
ÉrtékelésStar10Star10Star10Star10Star00

Hol volt, hol nem volt, de valahol mégis volt, volt egyszer egy király, s annak három leánya: Kevélység, Kedvesség és Szívesség. Szép volt mind a három királykisasszony, de legszebb volt Szívesség. Annak a szíve is olyan volt, mint a lágy kenyér. Jobban i ...

Kategória:Legenda mesék
Látogatás8088
ÉrtékelésStar10Star10Star10Star10Star10

Egyszer volt egy királynak három lánya, azokat úgy hívták: Kevélység, Sóvárság, Szívesség. Mindegyiket szerette a király, de Szívességet, a legkisebbiket leginkább, mert az az apjának legjobban tudott a kedvében járni. De Szívességhez sok ügyes úrfi is já ...

Kategória:Mesék
Látogatás10067
ÉrtékelésStar10Star10Star10Star10Star10

Volt a világon egy öregember, az egyszer kinn járt a mezőn. Mikor jött hazafelé, fogott egy egeret. Mikor hazaért, látja, hogy kislány lett az egérből.   Nőtt a kislány, nagylány lett belőle, azt mondta:   - Én csak akkor megyek férjhez, ha olyan férj ...

Kategória:Mesék
Látogatás9723
ÉrtékelésStar10Star10Star10Star10Star00

Jézus Krisztus mikor a földön járt, találkozott egy csavargóval. Azt mondja neki: - Idehallgassál, ne csavarogjál mán te az úton, szegődjél el hozzám szolgának! Hát úgy is vót. Örült az ember. hogy má valaki szóba állt vele, a csavargó, hogy hát ...

Kategória:Mesék
Látogatás7430
ÉrtékelésStar10Star10Star10Star10Star10

Na vót egyszer egy koldús. Az egyik faluba; mamikám mindig így me¬sélte. Jaj, de nagyon odafigyeltem! Mer nagyon sajnálta a mama a legényt. Hát egy koldús ment háztél házra, oszt mindig azt énekölte, hogy: Ki mit cse - lek - szik, ma - gá- nak cse - lek- ...

Kategória:Mesék
Látogatás9869
ÉrtékelésStar10Star10Star10Star10Star00

Mikor az obsitos katona ment hazafelé, nagyon rongyos ruhában engedték el a katonaságtól. Az úton mindig azon gondolkozott, hogy ha ő most találna egy csomó pénzt, venne jó ruhát magának. Találkozott az úton egy cigánnyal. Ahogy mennek az úton, a cigány e ...

Kategória:Tréfás mesék
Látogatás9928
ÉrtékelésStar10Star10Star10Star10Star00

,,Ha megmondom az igazat, apám megharagszik anyámra, ha hallgatok, apám megeszi a kutya húsát ebédre!" - ezt a szólásmondást idézgetik Malajálamban, ha fontos kérdés eldöntéséről töprengenek. Ez a szólásmondás a következő meséből sarjadt: Rámú igen ross ...

Kategória:Bolondos mesék
Látogatás6964
ÉrtékelésStar10Star10Star10Star00Star00

Hol volt, hol nem volt, hetedhét országon túl volt, volt egy rengeteg nagy erdő. Rengeteg erdőnek kellős közepében egy kicsi kaliba. Abban a kicsi kalibában lakott egy ember, akinek a tolvajság volt a mestersége. Ennek az embernek egyetlenegy fia volt, ak ...

Kategória:Vitézes mesék
Látogatás9570
ÉrtékelésStar10Star10Star10Star10Star10

Élt egyszer egy vándorlegény. Senkije nem vót ezen a világon, hát vándorolt egyik helyrő a másikra a tüzes-poros országúton. Unalmába rá akart gyútanyi a pipájára, de nem vót tüzi. Alig várta, hogy valakivel összetanálkozzon, akitő gyufát kaphatna, egy ki ...

Kategória:Mesék
Látogatás8949
ÉrtékelésStar10Star10Star10Star10Star10