Vállára vette Mackó anyó a tarisznyát; tele volt az finom sárga körtével. Elindult a falu felé, le a völgybe. útközben találkozott a Hollóval. - Hová-hová, Mackó anyó? - Megyek a faluba, az emberek közé. - Csak nem? Mit akarsz te az emberektől? - Dajk ...

Kategória:Állatmesék
Látogatás18748
ÉrtékelésStar10Star10Star10Star00Star00

Élt egyszer egy öreg király, annak az öreg királynak volt egy gyönyörű szép leánya, akit úgy hívtak, hogy Iluska. Egyszer Iluska elment ki az erdőre vadászni. Addig jött-ment, hogy rátalált egy kicsi kígyóra. Rögtön magához vette, s elvitte haza. - Né, m ...

Kategória:Mesék
Látogatás7990
ÉrtékelésStar10Star10Star10Star10Star00

Élt egyszer egy fiatal házaspár. Szomszédjukban egy özvegyasszony lakott, aki irigykedett az asszonyra, mert a szomszéd nem az ő lányát választotta. Egyszer, mikor az ember hazafelé jött a földről, megszólította: - Te mindig csak dolgozol, a feleséged ...

Kategória:Mesék
Látogatás11841
ÉrtékelésStar10Star10Star10Star10Star00

Rengeteg nagy sziklahegy emelkedik Balánbánya fölött: Tarkő a neve. Arról a szépséges szép tündérasszonyról nevezik Tarkőnek, aki ennek előtte több ezer esztendővel itt lakott aranypalotában. Volt mindene, amit szeme-szája kívánt; volt két nevendék leánya ...

Kategória:Legendák
Látogatás24980
ÉrtékelésStar10Star10Star10Star10Star00

Egyszer, régen, a magyarok kifogytak a királyukból. Újat kellett hát választani. Összehívták Budára az összes urakat, hogy maguk közül válasszanak királyt. Hát, össze is gyűltek az urak, de hamarosan nagy veszekedés tört ki, hatalmas lárma. Mindegyik úr n ...

Látogatás13939
ÉrtékelésStar10Star10Star10Star10Star00

Egyszer Mátyás király a bajnoki piacon lovagolt keresztül a kíséretével. Meglátta, hogy aratás időben, fényes reggel egy csapat, jó erőben lévő férfi ácsorog, kaszákkal felszerelkezve.   - Kire várnak, emberek? - kérdezte Mátyás király. - Arra várunk, ...

Látogatás11091
ÉrtékelésStar10Star10Star10Star10Star00

Egyszer Mátyás király kitekintett a palotája ablakán. Amint ott nézelődött, látja, hogy egy gyalulatlan deszkakoporsóban valami szegényt visznek temetni. Nem ment utána gyászoló sereg. Se rokonok, se barátok. Éppen csak négy koporsóvivő, a pap meg a kánto ...

Látogatás10659
ÉrtékelésStar10Star10Star10Star10Star10

Szeretett adni, annyi bizonyos. Az arra érdemeseket, ügyeseket, szorgal­masokat jutalmazta, ahogy csak tehette.Az ítélete szerinti méltatlanokat, mihasznákat, naplopókat, csalókat, ha­zudozókat csúfolta, büntette.Egyszer egy szegény ember a maga kis kerte ...

Kategória:Mesék
Látogatás11886
ÉrtékelésStar10Star10Star10Star10Star10

Mátyás király Bécset ostromolta. Szerette volna tudni, hogy az osztrákoknak mennyi az élelme, hány katonájuk van? Ki akarta fürkészni, meddig bírják még az ostromot. Törte a fejét, hogy tudna észrevétlenül bejutni Bécsbe. Az udvari bolondja azt javasolta ...

Látogatás12611
ÉrtékelésStar10Star10Star10Star10Star10

Egyszer Mátyás király felöltözött vándordiáknak. Elindult, hogy széjjelnézzen a pusztában, lássa, hogy élnek a pásztornépek. Egy tanya közelében ráesteledett. Nagyon elfáradt a járkálásban, cudarul meg is éhezett. Gondolta, bekopogtat a tanyába, szállást ...

Látogatás9954
ÉrtékelésStar10Star10Star10Star10Star10

Mátyás diák korában is sokat járta az országot, ismerkedett a nép életével. Egy alkalommal, ahogy vándorolt, meglátott egy jómódú gazdát, aki egyedül szántogatott. Kérdezte Mátyás: - Ugyan bizony gazduram, mi az oka, hogy kegyelmed egyedül szánt? Hogyho ...

Látogatás8625
ÉrtékelésStar10Star10Star10Star10Star10

Egyszer egy szegény parasztot börtönbe akartak vetni. Éppen arra járt Mátyás király álruhában. Megsajnálta a szegény paraszt sok síró kicsinyét, beteg felségét, maga ment helyette a börtönbe. Egy idő után megszomjazott Mátyás, s a börtönőrtől vizet kért. ...

Látogatás9263
ÉrtékelésStar10Star10Star10Star00Star00

Mátyás király idejében élt egy nagy, otromba cseh vitéz. Arról volt híres, hogy senki se bírta legyőzni. Végül már egy ember se akadt az országban, aki meg mert volna vele vívni. Mátyás király kihirdette, hogy jelentkezzen, aki ki mer állni a cseh vitéz ...

Látogatás11191
ÉrtékelésStar10Star10Star10Star10Star10

Két derék drótostót járta a várost. Drótozta a törött edényeket. Az egyik éppen bement egy házhoz, a másik a kapuban várta. Arra ment Mátyás király. Kérdezte a drótost: - Mi a mesterséged jóember? - Drótos vagyom. - Az, jó - mondta Mátyás. - És te, ki ...

Látogatás6848
ÉrtékelésStar10Star10Star10Star10Star00

Mátyás király, ahogy járt-kelt az országban, egyszer meglátott egy fát ültető öregembert. Mellélovagolt, s kötözködve így szólt hozzá: - Öreg, minek ülteti kend azt a fát? Úgyse eszik már annak a termésiből! Az öreg megbántódott, s azt mondta: - Ha a Jó ...

Látogatás12770
ÉrtékelésStar10Star10Star10Star10Star10

Egy püspök panaszkodott Mátyás királynak, hogy nincsen étvágya, nem bír enni.   - Segítek én azon, ha akarja - mondta a király -, kigyógyítom!   A püspök beleegyezett. Mátyás király elvitte oda, ahol a szegény emberek kubikoltak. Adott neki egy talics ...

Kategória:Mesék
Látogatás34151
ÉrtékelésStar10Star10Star10Star10Star00

Egyszer egy püspök panaszkodott Mátyás királynak, hogy nincs étvágya, nem bír enni, gyomorbajos. - Segítek én a püspök úr baján, ha akarja - mondta neki Mátyás király, - kigyógyítom a nyavalyájából. A püspök beleegyezett, hogy Mátyás király meggyógyítsa. ...

Látogatás6998
ÉrtékelésStar10Star10Star10Star10Star00

Mátyás király udvarában éldegélt három rest. Azok bizony olyan lusták voltak, hogy még enni is a lakájok adtak nekik. Egyszer Mátyás király megsokallotta a szörnyfi nagy lustaságukat, meggyújtotta felettük a háztetőt. Megszólalt az egyik: - Ég a ház. - ...

Látogatás7530
ÉrtékelésStar10Star10Star00Star00Star00

A szegedi kamarásról sok panaszt hallott Mátyás király. Egyszer elindult, hogy saját szemével lássa, mit művel a hitvány. Éppen valamilyen nagy ünnepet tartott a kamarás, amikor Mátyás álruhában megérkezett. Betért a kocsmároshoz, hogy valamit ebédeljen. ...

Kategória:Mesetár
Látogatás6935
ÉrtékelésStar10Star10Star10Star00Star00

Mátyás királyhoz sokan folyamodtak különféle kérelmekkel. Egy ember kitüntetést szeretett volna kapni. Volt neki egy szép kis kakasa, elküldte királynak, gondolta, kap érte valami kitüntetést. Mátyás király el is fogadta a kakast azzal a feltétellel, hogy ...

Kategória:Mesék
Látogatás15975
ÉrtékelésStar10Star10Star10Star10Star00