Hol volt, hol nem volt, volt egyszer egy király meg egy királyné. Egyik nap a királyné észrevette, hogy gyereke lesz. Nagyon megörült ennek ő is meg a király is. Egy reggel, ahogy fölkeltek, csak hallja, hogy a méhében elkezdett a gyerek ríni. - Ugyan mi ...

Kategória:Mesék
Látogatás7031
ÉrtékelésStar10Star10Star10Star10Star10

No, vót két szomszéd. Hét bizony azok sokat veszekedtek. Összevesztek a kerten. Mer aki utóbb szántott, az mindig elszántott a másikébúl. Még ha csak egy fél lépésnyire is a határkövet egyik erre, a másik arra lökte. Hát ugye ez nem illős dolog vót. Sokat ...

Kategória:Mesék
Látogatás9940
ÉrtékelésStar10Star10Star10Star00Star00

Mikor a huszár hazajött Talijánországból (Olaszország), elmesélte, ott olyan nagy káposztát látott, hogy az egész ármádia, ha meleg volt, aláment, hogy hűvösben legyenek. És akkora méhet látott, mint egy ló.   - Hát a kaptár mekkora volt? - kérdezték tő ...

Kategória:Mesék
Látogatás11408
ÉrtékelésStar10Star10Star10Star10Star00

A Nap, a Hold meg a Szél együtt üldögéltek egy fa alatt. Egy cigány megy arra, és köszön: - Jó napot, adjon isten! Azt mondja a Nap a többinek: - Látjátok, mindenki engem köszönt! Rámondja a cigány: - De még jobban a Szelet köszöntöm! Azt mondja a H ...

Kategória:Mesék
Látogatás16508
ÉrtékelésStar10Star10Star10Star10Star00

Hol volt, hol nem volt, hetedhét országon is túl, még az üveghegyeken is túl, volt egyszer egy király s egy királyné. Szörnyű gazdag volt ez a király, két országa volt: egy a tengeren innét s egy a tengeren túl, katonája annyi, mint fűszál a réten, csilla ...

Kategória:Tréfás mesék
Látogatás11156
ÉrtékelésStar10Star10Star10Star10Star00

Volt egy asszonynak negyvennyolc fia, az Isten megáldotta a negyvenkilencedikkel is. Nem is tudta, minek kereszteltesse, megkeresztelték Negyvenkilencnek. Negyvenkilenc nőtt, de szomorú, ű annyit ett egyedül, mint a többi negyvennyolc, de erő is annyi vol ...

Kategória:Táltosmesék
Látogatás9986
ÉrtékelésStar10Star10Star10Star10Star00

Napi sétáin az Úr szeretett Mihály arkangyallal karonfogvást társalogni. Egy alkalommal arra neszel föl, hogy az annyi vidám csivitelő hangot visszhangzó mennyországban német szó nem hallatszik. A magyar szó, magyar ének, cseh, román, szerb, görög, spanyo ...

Kategória:Mesék
Látogatás6479
ÉrtékelésStar10Star00Star00Star00Star00

Egyszer régen volt egy király, fiatal volt ő is, a felesége is. Esztendőre szép kis fiúgyermekük született. Oltalmazták, a széltől is óvták, de még fel se nőtt, háborúba kellett mennie a királynak. A királyfi menni akart utána. Volt egy ügyes kis lova, m ...

Kategória:Mesék
Látogatás14717
ÉrtékelésStar10Star10Star10Star10Star10

Volt egy időben egy király Sczithiában, honnan a magyarok veszik eredetőket, kinek a felesége néhány esztendő elfolyása után egy Dániel nevű herczeget szült, de ugyanazon éjszakán, nemkülönben órában és perczben egy kancza is megellett a ménesen, s a kis ...

Kategória:Varázs mesék
Látogatás8603
ÉrtékelésStar10Star10Star10Star10Star00

Egyszer a Megváltó azt üzente neki, hogy készítsen bárkát, mert a világ bűneiért olyan vizet áraszt a földre, hogy ott élő csak egy bárkányi maradhat. De ne mondja meg senkinek, még a feleségének se. Noé, hívő ember létére, az üzenetet nagyon az eszébe v ...

Kategória:Mesék
Látogatás9591
ÉrtékelésStar10Star10Star10Star00Star00

Hegyen, völgyön, dombon át egy hűs patak csordogált. A patak partján élt három testvér: Ada, Sári és Noémi. Se anyjuk, se apjuk nem volt, de még házuk sem, ahol aludhattak volna. Azt ettek, amit találtak, amit a fák, bokrok kínáltak. Vizet a patakból itta ...

Kategória:Varázs mesék
Látogatás9995
ÉrtékelésStar10Star10Star10Star10Star10

A hollókői várat is emlegették, hogy Szécsényig ment onnan alagút. Hollókőtől a szécsényi nagytemplomig. Meg Karancskeszire, hogy arra is ment alagút. Meg Szandárúl is mesélték, hogy Szanda vára össze vót kötve a budai várral, meg ilyeneket mondtak.   ...

Kategória:Mesék
Látogatás7832
ÉrtékelésStar00Star00Star00Star00Star00

Volt egyszer egy szegény ember, annak volt három fia. A legnagyobbikat Nyakiglábnak, a másodikat Csupahájnak, a legkisebbiket Málészájnak hívták. Ezek annyit tudtak enni, hogy az apjuk még kenyérből sem tudott nekik eleget adni. Egyszer azt mondja nekik, ...

Kategória:Mesék
Látogatás17710
ÉrtékelésStar10Star10Star10Star10Star00

Volt egyszer egy embernek egy öreg kandúrja, de olyan öreg volt már szegény, hogy egeret sem bírt fogni. Egy szép napon a gazda kivitte a kandúrt az erdőbe: ,,Minek nekem ez a vén macska, csak ingyen etetem, inkább járjon az erdőben."' Ott is hagyta szegé ...

Kategória:Bolondos mesék
Látogatás20440
ÉrtékelésStar10Star10Star10Star10Star10

Egyszer volt, hol nem volt, volt egy szegény árva fiú, kinek nem volt senkije e föld kerekségén. Elbúsulta ma­gát nagyon, s gondolta: elbujdosik világgá. El is indult szegény árva feje. Amint ment, mendegélt, elérkezett egy nagy rengeteg erdőbe, egy forrá ...

Kategória:Mesék
Látogatás8998
ÉrtékelésStar10Star10Star10Star00Star00

Volt egyszer egy híres tolvaj pásztorember, s annak egy fia: Nyika volt a neve. Ez még az apjánál is híresebb tolvaj volt. Nem is maradt sokáig az apjával egy gazdaságon, elindult szerencsét próbálni, Meg sem állott, míg a király városába nem ért, s ott s ...

Kategória:Tréfás mesék
Látogatás8870
ÉrtékelésStar10Star10Star10Star00Star00

Volt egyszer egy szegény ember. A szegény embernek volt három fia. A fiúk nagyok voltak s nem dolgoztak semmit az apjuk mellett. Már az öreg megunta, hogy élelemmel tartsa őket, mondja a fiainak:   - Fiaim, jó volna, ha ti valami mesterséget tanulnátok. ...

Kategória:Csalimesék
Látogatás15796
ÉrtékelésStar10Star10Star10Star10Star00