Kategóriák

Volt egyszer, hol nem volt, már bizonyosan nem tudom, hogy hol, de annyit mégis tudok, hogy volt egyszer egy szegény özvegyember. Volt neki két kis neveletlen gyermeke: Pál és Jolánka. Lakott a szomszédjukban egy özvegyasszony, bejárogattak oda a gyermeke ...

Kategória:Mesék
Látogatás9861
ÉrtékelésStar10Star10Star10Star10Star00

Volt egyszer egy szegény favágó. Törte magát, dolgozott kora reggeltől késő estig. Mikor már megtakarított némi pénzecskét, így szólt a fiához:   – Egyetlen gyermekem vagy, rád akarom fordítani, amit az arcom verejtékével kerestem. Eredj a városba, tanu ...

Kategória:Mesék
Látogatás8234
ÉrtékelésStar10Star10Star10Star10Star00

Nagyanyám nagyanyja mesélte, hogy a szomszédjukban, hogy ez igaz vót, a szomszédjukba lakott egy Palkó nevű legény. Nagyon dógos legény vót. Eljárt az emberekvel az erdőre fát vágni. Még vállaltak munkát, de nem a faluban, hanem eljártak messzire. ...

Kategória:Mesék
Látogatás20970
ÉrtékelésStar10Star10Star10Star10Star00

Volt egy faluban egy özvegyember. Olyan szegíny volt, mint a templom egere. Volt neki egy fiacskája, meg egy kis leánykája, ez a két gyerek tartotta az öreget. Házaltak a faluban, s úgy kírtek egy kis kenyeret az apjoknak. Többek közt egyszer ...

Kategória:Mesék
Látogatás8200
ÉrtékelésStar10Star10Star10Star10Star10

Egyszer volt, hol nem volt, még az Óperenciás-tengeren is túl volt, volt egy szegény asszony, annak volt egy igen rest leánya, aki soha semmit se lendített a ház körül, hanem csak ült a padon a ház előtt, vagy pedig a faluba sétafikált előre-hátra. Váltig ...

Kategória:Mesék
Látogatás14423
ÉrtékelésStar10Star10Star10Star10Star00

Élt egyszer egy ország fővárosában egy igen-igen gazdag király, Sándor volt a neve. Ennek a királynak nagy kedve tellett a vadászatban. Egyszer, mikor jönne haza vadásztársaival a havasból; látja, hogy egy kopasz lófej meghengeredik előtte az úton. Megpar ...

Kategória:Mesék
Látogatás8367
ÉrtékelésStar10Star10Star10Star10Star10

 Há Pekála egy rossz, csavargó gyermek vót. Ő állandóan csak a hazugságot ölte, avval dolgozott bár merre ment, egyéb mi vót mi nem vót, hazudni azt eleget tudott. Elhatározta magában, hogy ő többet nem hazudik, becsületesen fog élni, elmegyen, veszen e ...

Kategória:Bolondos mesék
Látogatás7491
ÉrtékelésStar10Star10Star10Star10Star10

Volt egyszer egy király, annak három fia. Ez a király a halála órájában meghagyta a fiainak, hogy minden áldott nap új csizmát húzzanak fel, ne sajnálják a pénzt, mert ha szavát megfogadják, bizony nem bánják meg. Meghal a király, nagy ceremóniával elte ...

Kategória:Varázs mesék
Látogatás8053
ÉrtékelésStar10Star10Star10Star10Star10

Élt egyszer egy pópa, de olyan pénzsóvár volt, hogy azt eI sem lehet mondani. Történt, hogy a faluban megdöglött az uraság kutyája. Az uraság gazdag volt, és igen nagyon szerette a kutyát.   ,,Eltemettetem a pópával ezt a hű jószágot a templom melletti ...

Kategória:Tréfás mesék
Látogatás21076
ÉrtékelésStar10Star10Star10Star10Star00

Péter és Pál testvérek voltak, mégpedig ikertestvérek. De olyan egyformák voltak, hogy megkülönböztetni az egyiket a másiktól nem lehetett. Péter megházasodott, Pál nem. Vadászattal foglalkoztak mind a ketten. Mentek vadászni, s elértek egy útelágazásho ...

Kategória:Varázs mesék
Látogatás8300
ÉrtékelésStar10Star10Star10Star00Star00

Volt egyszer egy szegény ember. Péternek hívták, s annyi gyermeke volt, mint a rosta lika, még eggyel több, de aztán egész gazdasága egy árva kakas volt. A szomszédja, Pál meg erős gazda volt, s mégis mindig jajgatott. Azt mondja egyszer Pál Péternek: - ...

Kategória:Tréfás mesék
Látogatás18690
ÉrtékelésStar10Star10Star10Star10Star00

 Egyszer volt egy szegény ember. Ennek a szegény embernek annyi gyermeke volt, mint a rosta lika, még eggyel több. Azt sem tudta, szegény árva feje, hogy kit hívjon keresztapának az újszülött fiúhoz, mert még a pap is, a kántor is komaságban volt vele. H ...

Kategória:Varázs mesék
Látogatás9647
ÉrtékelésStar10Star10Star10Star10Star00

Hol volt, hol nem volt, hetedhét országon is túl volt, volt egyszer egy gazdaember, s annak egy nagy kamasz fia, úgy hívták, hogy Pihári. Egyszer Pihárinak az apja s az anyja kimegy a mezőre, s azt parancsolják neki, hogy amíg odalesznek, seperje ki a h ...

Kategória:Tündérmesék
Látogatás9988
ÉrtékelésStar10Star10Star10Star10Star10

Volt egyszer, hol nem volt, volt egyszer egy Piros király. Annak a Piros királynak egyetlenegy leánya volt. A Piros király annak is örvendett, de mégis bánta, hogy nem lett neki fiúgyermeke. Egyszer csak háborús üzenetet kap a Fekete királytól. Megáll, s ...

Kategória:Vitézes mesék
Látogatás21461
ÉrtékelésStar10Star10Star10Star00Star00

Volt egyszer egy kedves, aranyos kislány; aki csak ismerte, mindenki kedvelte, de legjobban mégis a nagymamája szerette: a világ minden kincsét neki adta volna. Egyszer vett neki egy piros bársonysapkát. A kislánynak annyira tetszett a sapka, hogy mindig ...

Kategória:Mesék
Látogatás174717
ÉrtékelésStar10Star10Star10Star10Star00

Egyszer volt, hol nem volt, volt az egyik faluban egy olyan asszony, akinek sohase volt gyermeke. Egyszer aztán elszólta magát az asszony, hogy nem bánná már, ha a jóisten egy kutyakölyköt adna neki, azt is felnevelné, csak legyen, akiben öröme teljék. ...

Kategória:Mesék
Látogatás25399
ÉrtékelésStar10Star10Star10Star10Star00

Anyósommal beszélgettünk: -Hej -aszongya-, édes jányom, a mi időnkbe nem úgy vót, hogy hálószoba, meg - aszongya - elmúlt a lagzi, oszt akkor mingyá nászútra meg hálószoba a fiataloknak... Mi időnkbe úgy vót, hogy egy házba, egy szobába laktunk - ...

Kategória:Mesék
Látogatás11070
ÉrtékelésStar10Star10Star10Star10Star00

Egyszer volt, hol nem volt, hetedhét országon is túl, ki dőlt kemencének bedőlt oldala mellett, hoI a verebek térden imádkoztak, s a bolhának fontját petákon vágták, nagy messze, Szentegyházasfaluban volt egy Pistuka nevezetű kevély legény és egy Kató ne ...

Kategória:Mesék
Látogatás9747
ÉrtékelésStar10Star10Star10Star10Star00

Mikor Jézus föltámadt, akkor elment a tisztítótűzbe, lement, oszt leszállt a pokol tornácára. És otten mondta ,lúdárnak, hogy: - Gyere te is ide! Mer ugye mindegyikek odamentek. És akkor Júdás aszondta, hogy: - Nem megyek, jó nekem itt is! Jó nek ...

Kategória:Mesék
Látogatás8249
ÉrtékelésStar10Star10Star10Star10Star00

A bajmóci vár volt János hercegnek, Mátyás király fiának a legszebb vára. Ő maga nemigen lakott benne, hanem a legvitézebb emberének gondjára bízta, nehogy más kezére jusson. Mert hiába, sok embernek fájt a foga a szép bajmóci várra, talán legjobban azoké ...

Kategória:Legenda mesék
Látogatás6780
ÉrtékelésStar10Star10Star10Star10Star10