Volt, hol nem volt, még hetedhét országon is túl volt, volt egyszer egy szegény ember. Ennek a szegény embernek ügyibevaló szép felesége volt, de gyermeke csak akkora sem, mint egy ütés tapló. Imádkoztak este, reggel, lefektükben, fölkeltükben: - Uram, I ...

Kategória:Tündérmesék
Látogatás9651
ÉrtékelésStar10Star10Star10Star10Star10

Valamikor régen, a zsadányi rétek alján, ahol a Kalára-árok beleszalad a Holt-Körösbe, élt egy pákász. Három szeme volt. A harmadik szeme épp a homloka közepén, ezzel látott át a nádason. Ha egy farkas jött a kunyhója felé, úgy meglátta, mintha sík földön ...

Kategória:Mesék
Látogatás13213
ÉrtékelésStar10Star10Star10Star10Star00

Nálunk amiről emlegettek, meg az úgy is vót. mer ez nem is mese, hanem igaz történet, a Sisa Pistárúl. Sisa Pistát, hogy az járt, hogy az ebbe a hegyekbe vót betyár, ahol gyüvünk Mórátúl, az egy hegy volt, egy hegy, az onnantúl fogva ment Tarjánig. úgyhog ...

Kategória:Mesék
Látogatás15079
ÉrtékelésStar10Star10Star10Star10Star00

Oszt mán úgy vót a betyárokval, evvel a Sisa Pistával, hogy mán amiket nem csinált sok mindent, de amit nem csinált is, fűztek hozzá legendákat. meséket, hogy miket csinált, meg miket nem csinált. Akkor arra került oszt a sor, hogy mán arra vette a gondol ...

Kategória:Mesék
Látogatás9987
ÉrtékelésStar10Star10Star10Star10Star00

Egyszer vót egy juhász család, egy tanyán. Hát a juhász meg a juhászné elmentek az éjféli misére. Vót nekik egy jányuk, egy szép nagy jányuk, Erzsi, az nem mehetett el ugye, mer nem vót neki csizmája. Hát így ő otthon maradt. Sisa Pista a társaival azt ál ...

Kategória:Mesék
Látogatás11544
ÉrtékelésStar10Star10Star10Star10Star10

No akkor oszt kiszabadult a börtönből. Akkor oszt itten Kemencén vót egy gróf, oszt ahhoz ment szógálatot keresni. Oszt úgy mint erdőőr. Akkor is úgy, mint erdőőrnek befogadták ütet, és akkor nagyon tisztességesen végezte a munkáját, és akkor ott is halt ...

Kategória:Mesék
Látogatás10001
ÉrtékelésStar10Star10Star10Star10Star10

Élt egyszer egy király meg egy királyné. Szépek voltak, gazdagok voltak, mindenük megvolt, amit csak kívántak; csupán egy híja volt a boldogságuknak: nem volt gyermekük. A királyné mindegyre csak emiatt búslakodott, s napjában százszor is elmondta: – Sz ...

Kategória:Mesék
Látogatás12207
ÉrtékelésStar10Star10Star10Star10Star10

Élt a világon egy szegény szabólegény. Az olyan szegényen járta a világot, hogy egy árva fitying annak a zsebében nem fickándozott. De az éhség hajtotta szerencsét próbálni. Nyárvíz idején betért egy kocsmai vendéglőbe, hitelbe kért egy köcsög aludttejet ...

Kategória:Mesék
Látogatás8457
ÉrtékelésStar10Star10Star10Star00Star00

Egyszer volt, hol nem volt, volt a világon egy mesterlegény, kinek se égen, se földön nem volt egyebe egy rongyos garasánál. Elindult ő vándorolni. Amint ment, mendegélt, hegyen-völgyön keresztül, nagyon megéhezett. Bement hát egy vendéglőbe, s kért ott m ...

Kategória:Tréfás mesék
Látogatás9191
ÉrtékelésStar10Star10Star10Star10Star10

Egyszer volt egy szegény embernek egy fia. Azt mondja az anyjának: - Tarisznyáljon fel, édesanyám, szegények vagyunk, elmegyek bujdosni, szolgálatot keresni. Feltarisznyál az anyja, s elmegy hetedhét ország ellen. Elér egy nagy rengeteg erdőt. Mikor men ...

Kategória:Mesék
Látogatás8791
ÉrtékelésStar10Star10Star10Star10Star10

Hol volt, hol nem volt, volt egyszer egy szegény ember, s annak a szegény embernek volt egy leánya. Járt ahhoz a leányhoz egy gazdag legény és egy szegény Iegény. A gazdag legény boldogtalan volt, a szegény ügyes. Szerette a szegény legény a leányt, s a ...

Kategória:Mesék
Látogatás24190
ÉrtékelésStar10Star10Star10Star00Star00

Vót egy szegény szomszéd, meg egy gazdag szomszéd. A gazdag szomszédnak négy lova vót, a szegény szomszédnak meg csak egy lova. Egyszer a szegény szomszéd átment a gazdag szomszédho. - Hogy az Isten áldja meg, segíjjen má ki, adjon egy lovat, kettővel h ...

Kategória:Mesék
Látogatás7756
ÉrtékelésStar10Star10Star10Star10Star10

Élt két testvér. Igen-igen szegény vót a kisebb, a bátyja meg nagygazda, merd gazdag helyre nősült be. Karácsonytáj közeledett. A nagygazdag bátya három hízót szúratott. Megtudta ezt a szegény öccsi, elment hozzá, beköszönt illedelmesen. - Miér gyöttél? ...

Kategória:Mesék
Látogatás8195
ÉrtékelésStar10Star10Star10Star10Star10

Volt egyszer, hol nem volt, volt egy nagyon szegény asszony. Annak annyi gyermeke volt, mint rostán a lyuk. Már mindenki komája volt a faluban, és nem kapott keresztapát a legutolsó fiának. Addig sírt, siránkozott a szegény asszony, hogy mitévő legyen, ki ...

Kategória:Mesék
Látogatás9597
ÉrtékelésStar10Star10Star10Star10Star10

Hol volt, hol nem volt, hetedhét országon túl, még az üveghegyeken is túl, volt egyszer egy szegény özvegyasszony, s annak egy fiacskája. Még egyhetes sem volt a fiú, mikor az anyja özvegységben maradt, s merthogy olyan szegény volt az asszony, mint a tem ...

Kategória:Tündérmesék
Látogatás8447
ÉrtékelésStar10Star10Star10Star10Star00

Egyszer volt, hol nem volt, hetedhét országon is túl, még az üveghegyen is túl, hol a kis kurta farkú malac túr, volt egy király, annak egy fia, János. Azt mondja egyszer a király a fiának, aki serdülő legényecske volt: - Eredj, fiam, láss országot-vilá ...

Kategória:Mesék
Látogatás22048
ÉrtékelésStar10Star10Star10Star10Star10

Egyszer volt, hol nem volt, hetedhét országon is túl, még az üveghegyen is túl, hol a kis kurta farkú malac túr, volt egy király, annak egy fia, János volt a neve. Azt mondja egyszer a király a fiának, aki serdülő legényecske volt: - Eredj, fiam, láss ...

Kategória:Tündérmesék
Látogatás7986
ÉrtékelésStar10Star10Star10Star10Star10

Hol volt, hol nem volt, volt a világon egy király, s annak a királynak volt egy gyönyörűséges szép leánya. Elhatározta a király magában, hogy férjhez adja a leányát. Ki is hirdette ország-világnak, hogy aki a leánya kezét akarja megkérni, az jöjjön a palo ...

Kategória:Varázs mesék
Látogatás12608
ÉrtékelésStar10Star10Star10Star10Star00

Hol volt, hol nem volt, nem tudom merre volt, de valahol mégis volt - volt egyszer egy cigány meg egy molnár. Hiszitek, nem hiszitek, elég az, hogy a cigány komája volt a molnárnak: ez tartott keresztvíz alá egy purdét. No, ha komaságban voltak, a cigány, ...

Kategória:Tréfás mesék
Látogatás8889
ÉrtékelésStar10Star10Star10Star10Star00

Abban az időben, amikor Magyarországon a törökök tették az igazat, Vásárhely nem volt nagyobb Mártélynál. Leginkább falunak számított, amelynek akadtak szélső házai. A szélső házakban szegények. A szegények között egy szitakötő. A szitakötőnek egy derék, ...

Kategória:Mesék
Látogatás6570
ÉrtékelésStar10Star10Star10Star00Star00