Hol volt, hol nem volt, hetedhét országon is túl, még az üveghegyeken is túl, volt egyszer egy király, annak egy fia meg egy leánya. A fiút Támánnak hívták, a leányt Ámánnak. Alighogy felserdültek, meghalt a király meg a felesége is, s egyéb sem kellett ...

Kategória:Tündérmesék
Látogatás6795
ÉrtékelésStar10Star10Star10Star10Star10

 Egyszer volt egy szegény ember s annak egy fiacskája. Még ölbeli volt a gyermek, s meghalt a szegény ember meg a felesége, s árván maradt a fiúcska, apa nélkül, anya nélkül, minden nélkül. A falubeliek adtak neki ételt-italt, dajkálták Isten nevében. Ha ...

Kategória:Varázs mesék
Látogatás9015
ÉrtékelésStar10Star10Star10Star10Star00

Híres-nevezetes erdő volt réges-régen a Rika erdeje. Szeretett itt lakni Attila is, volt is neki vára a hegytetőn, s amint egyszer elmondottam néktek, ebben az erdőben temették el Attila feleségét, Rékát egy nagy kő alá. Hanem később megváltozott a világ, ...

Kategória:Vitézes mesék
Látogatás10181
ÉrtékelésStar10Star10Star10Star10Star00

Hol volt, hol nem volt, hetedhét országon is túl, volt egyszer egy szegény ember, s ennek egy fia: úgy hívták, hogy Teddneki János. Ennek a legénynek akkora esze volt, hogy híre ment hetedhét ország ellen, még azon is túl. Azért hítták Teddneki Jánosnak ...

Kategória:Varázs mesék
Látogatás8159
ÉrtékelésStar10Star10Star10Star10Star00

Apám itten a központi majorban kocsiskodott Deszken. Leginkább az intéző szolgálatában fogatolt. Egyszer az intézőnek a Tisza túloldalán pöszörgő pálinkafőzőben múlhatatlan fontos dolga kerekedett. Valami nagypénzű bótot akartak ott nyélbe ütni, valami na ...

Kategória:Mesék
Látogatás6393
ÉrtékelésStar10Star10Star10Star00Star00

Volt a világon, hol nem volt, az Óperenciás-tengeren, a korpakazlakon is túl, az üveghegyeken meg innen, egy házaspár. Volt egy kislányuk.   Az édesanya egyszer megbetegedett. Sokáig betegeskedett, aztán meghalt. Meghagyta a férjének, hogy ne nősüljön m ...

Kategória:Mesék
Látogatás5698
ÉrtékelésStar10Star10Star00Star00Star00

A herencsényi keresztrűl nem meséltem még, errűl a keresztről nem meséltem? Nagycsütörtökön járunk a keresztekhöz, oszt még utána is nappal is keresztjáró napokon kimentem én is, még fiatalabb is vótam. Egyszer olvasgatom, olvasom a keresztet, hogy ...

Kategória:Mesék
Látogatás7001
ÉrtékelésStar10Star10Star10Star00Star00

Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy öregasszony, s annak egy lánya. Az olyan kópé volt, hogy mindenkin ki tudott fogni. Már egy egész országban elterjedt a híre. Meghallotta ezt a király is. Azt mondta, hogy menjen el hozzá is a lány, és fogjon ...

Kategória:Mesék
Látogatás18396
ÉrtékelésStar10Star10Star10Star10Star00

Amikor a Föntlakó éppen műhelyelte a világot, az angyalok egymást taszigálva tülekedtek, hogy ki legyen közelebb az Úrhoz. Ezért aztán egyik többet tudott a másiknál. Hanem valami oknál fogva az Úr, tán frissebb agyag után nézve, elfordult, ezalatt az a ...

Kategória:Mesék
Látogatás8474
ÉrtékelésStar10Star10Star00Star00Star00

Volt egyszer egy szabó, annak három fia, de csak egyetlenegy kecskéje. Ennek az egy kecskének a tején éltek mindannyian. Nagy becsben is tartották, abrakját jól megadták, mindennap a zöld mezőre kihajtották. Egyik nap az egyik fiú, másik nap a másik, sorj ...

Kategória:Mesék
Látogatás35931
ÉrtékelésStar10Star10Star10Star10Star00

Hol volt, hol nem volt, volt egyszer egy szegény ember s egy szegény asszony. Azoknak annyi gyermekük volt, mint a rosta lika, tán még eggyel több. Olyan szegények voltak, hogy ennivalóra sem tellett. A szegény asszony átment a szomszédba, s könyörgött, a ...

Kategória:Tréfás mesék
Látogatás8406
ÉrtékelésStar10Star10Star10Star00Star00

Egyszer volt, honnan volt, még az operencziás tengeren is túl, élt egy szegény ember feleségestől, aki igen derék személy volt. Ezt megtudta az ördög s az asszonyhoz járt szerelmeteskedni, anélkül hogy az asszony maga is tudta volna. Egyszer odamegy az ör ...

Kategória:Varázs mesék
Látogatás9546
ÉrtékelésStar10Star10Star10Star10Star00

Réges-régen, talán ennek előtte ezer esztendővel történt, hogy az oroszlán a vaddisznóval meg a farkassal nagy, erős barátságot kötött, s a három jó barát együtt indult szerencsét próbálni. No hiszen, amerre csak elhaladtak, jaj, volt mindenféle oktalan á ...

Kategória:Állatmesék
Látogatás17196
ÉrtékelésStar10Star10Star10Star10Star00

Hát oszt egyszer mondják, hogy jaj, akik így összekalimbáltak, akik összebeszéltek, hű, hogy a menyecske sehogy se szereti az urát. Mer hogy összebeszélték űköt, sehogy se nem fértek meg együtt. Na, akkor a menyecske mindig azon studírkozott - de h ...

Kategória:Mesék
Látogatás10055
ÉrtékelésStar10Star10Star10Star10Star00

 Élt egyszer valamikor régen, amikor még a szekerek kereke négyszögletű volt, egy gazdag kereskedő. Olyan gazdag volt, hogy néha még a király is tőle kért kölcsön, ha megszorult. Tisztelték is nagyon az emberek, ám de nem szerették, mert amerre csak járt, ...

Kategória:Varázs mesék
Látogatás8353
ÉrtékelésStar10Star10Star10Star10Star00

Egyszer volt, hol nem volt, hetedhét országon is túl, még az üveghegyeken is túl, ahol a kis kurta farkú malac túr, volt egyszer egy ember. Ennek az embernek három fia volt. A legidősebbet hívták Gyűszűnek, a középsőt Fésűnek s a legkisebbet Haddelnek. ...

Kategória:Tréfás mesék
Látogatás31513
ÉrtékelésStar10Star10Star10Star10Star00

Volt egyszer egy szegény kis suszter. Tücsöknek hívták, és annyi gyereke volt, mint a rosta fenekén a lyuk, még eggyel több is. Ej, gondolta szegény feje, mit csinál ő ennyi gyerekkel, elmegy, elpusztítja magát! Ahogy megy a suszter, mendegél hetedhét o ...

Kategória:Mesék
Látogatás11004
ÉrtékelésStar10Star10Star10Star10Star00

Egyszer volt, hol nem volt, még az Óperenciás-tengeren is túl, az üveghegyeken is túl, még azon is túl, ahol a kis kurta farkú disznó túr, túlonnan-túl, innenen-innen élt egy igen-igen gazdag király.   Egyszer ez a király, amint ott ült unatkozva a palo ...

Kategória:Mesék
Látogatás11113
ÉrtékelésStar10Star10Star10Star00Star00

Volt egyszer egy szegény ember, s annak három fia. De olyan szegény volt ez az ember, mint a templom egere. Mikor ettek, mikor nem. Száraz kenyér is egyszer volt, s kétszer nem az asztalfiában. Azt mondja egyszer az idősebb legény: - Édesapám, én nem é ...

Kategória:Tündérmesék
Látogatás13049
ÉrtékelésStar10Star10Star10Star10Star00

Valahány szeretett lány.   Hanem volt egy király. Annak két derék fia, meg egy szépségesen szép lánya volt.   A testvérek nagyon szerettek a király kertjében sétálgatni. Egyszer is, már ideje következett a lefekvésnek, a két fiú bement, a szép lány ki ...

Kategória:Mesék
Látogatás28919
ÉrtékelésStar10Star10Star10Star10Star00