Kategóriák

Vót egy parasztember. No, ez a parasztember fölkelt korán, hogy majd megfeji, ugye az istállóba elmegy, megfeji a teheneket. Hát ahogy megy, még a feleségit az ágyba hadta, hát veszi a sétárt(sajtár) meg a kisszéket, leül, hogy majd fej, feji a teh ...

Kategória:Mesék
Látogatás16678
ÉrtékelésStar10Star10Star10Star00Star00

Két tündérleány folyton a fölött versengett, hogy melyik szebb kettejük közül. Mind a kettő annyira egyforma s annyira szép volt, hogy soha senki nem tudott választani közülök. - Hát akkor - mondá egyik tündér a másiknak - másként segítsünk magunkon. Pró ...

Kategória:Tündérmesék
Látogatás10546
ÉrtékelésStar10Star10Star10Star10Star00

 Hol volt, hol nem volt, hetedhét országon is túl, még az üveghegyeken is túl, volt egyszer egy király, annak három fia meg három lánya. A legkisebb fiút Vas Lacinak hívták, mert az olyan erős volt, mint maga a vas. No, nemcsak erős volt Vas Laci, de cs ...

Kategória:Varázs mesék
Látogatás11364
ÉrtékelésStar10Star10Star10Star10Star10

Hol volt, hol nem volt, volt egyszer egy király. Rengeteg nagy erdő terült el kastélya körül. Sok mindenféle vad tanyázott benne, szarvas is, dámvad is, őz meg egyenesen annyi, hogy egész csordákban vonult tölgyesből bükkösbe, bükkösből gyertyánosba. Egy ...

Kategória:Mesék
Látogatás11715
ÉrtékelésStar10Star10Star10Star10Star10

Volt egyszer egy szegény öregasszony, volt neki egy nagy, rongyos fia, úgy hívták: Vaskalapos János. A szomszédok is mondogatták, hogy ne tartsa már tovább, küldje valamerre szolgálni, meg az is unta már az otthonlétet, hát kérte az anyját, készítsen neki ...

Kategória:Mesék
Látogatás10551
ÉrtékelésStar10Star10Star10Star10Star00

Valamikor réges-régen élt egy nagyon gazdag, gőgös, büszke király. Kitanálta, hogy ő nagyon szeretne mesét hallgatnyi.   Kihirdette az egész birodalmába, hogyha lenne valaki, aki neki három évig egyhúztomba mesél, annak adja feli birodalmát.   - De jó ...

Kategória:Mesék
Látogatás16742
ÉrtékelésStar10Star10Star10Star10Star00

Volt valamikor régen egy özvegyasszony: Venturné volt a neve. Büszke, gőgös asszony volt, a szegény emberekkel szóba sem állott. Egyszer csak kiüt a háború, s Venturnénak is az egyetlen fia elmegy háborúba. Megijedt a gőgös asszony, mi lesz vele, ha ell ...

Kategória:Legenda mesék
Látogatás6425
ÉrtékelésStar10Star10Star10Star10Star00

Egyszer réges-régen, amikor még a Föld is visszafelé forgott, egy óriási sárkány megtámadott egy falut, elpusztította az összes embert, csak egyetlenegy öreg bácsikát hagyott életben. - No, holnap veled is végzek, reggelire éppen elég leszel nekem - mond ...

Kategória:Tréfás mesék
Látogatás16855
ÉrtékelésStar10Star10Star10Star10Star00

A nagy erdőbe lakott egy sovány róka. Nem birt elaludnyi éccaka. Aszondja a feleséginek:   - Hallod-e, asszony, úgy zörög a gyomrom, nem birok elaludnyi éhen. Bemenek én a faluba, hátha valamelyik gazdaasszony nyitva felejtette a tyúkólat.   - Menjék, ...

Kategória:Mesék
Látogatás14494
ÉrtékelésStar10Star10Star10Star10Star10

 Hol volt, hol nem volt, hetedhét országon túl, még az Óperenciás-tengeren is túl, volt egyszer egy róka. Ez a róka erősen ravasz volt. Összetalálkozott a farkassal. Azt mondja a farkasnak: - Hallod-e, te farkas koma, tudok a falu végén egy lakodalmat, m ...

Kategória:Tréfás mesék
Látogatás15156
ÉrtékelésStar10Star10Star10Star10Star00

Hol volt, hol nem volt, volt a világon egyszer egy részeges molnár, s volt annak egy szép lánya. Egyszer a király abba a városba került, ahol ezek laktak, s a molnár azt mondta neki: - Van nekem egy nagyon szép lányom, aki a szalmából is aranyat tud fonn ...

Kategória:Mesék
Látogatás9351
ÉrtékelésStar10Star10Star10Star10Star00

Valamikor a katonák hosszú szolgálatuk után hazavitték a felszerelésüket, ruhájukat. Ahogy sokévi idejét letöltötte egy katona, ballagott hazafelé. Ment száz falun, ötven városon keresztül, de már se pénze, se dohánya, éhen-szomjan gyalogolt. Megunta a n ...

Kategória:Mesék
Látogatás6844
ÉrtékelésStar00Star00Star00Star00Star00

Egyszer volt, hol nem volt, hetedhét országon is túl, az Óperenciás-tengeren is túl, de még az üveghegyeken is egy sánta arasszal túl, volt egyszer egy király s annak két fia. Az idősebbik fiú, ahogy egy kicsit fölcseperedett, s kiserkedett a bajusza, fe ...

Kategória:Mesék
Látogatás16296
ÉrtékelésStar10Star10Star10Star10Star10

Egyszer volt, hol nem volt, hetedhét országon is túl, az Óperenciás-tengeren is túl, de még az üveghegyeken is egy sánta arasszal túl, volt egyszer egy király, s annak két fia. Az idősebbik fiú, ahogy egy kicsit fölcseperedett, s kiserkedett a bajusza, f ...

Kategória:Táltosmesék
Látogatás24452
ÉrtékelésStar10Star10Star10Star10Star00

 Az aranyfogú királyfiról s a Világszép Sárkány Rózsáról mondok mesét mostan nektek, gyerekek. Hol volt, hol nem volt, de valahol mégis volt, hetedhét országon innét, az Óperenciás-tengeren túl, hol a kurta farkú malac túr - volt egyszer egy király. Akár ...

Kategória:Táltosmesék
Látogatás14502
ÉrtékelésStar10Star10Star10Star10Star10

Hol volt, hol nem volt, volt a világon egy gazda. Volt három fia, három lánya. Gyönyörűen kiiskoláztatta mind a hatot. De egyszer csak meghalt az ember; a felesége eltemette. Árván maradt a hat gyermek. Azt mondja az asszony: - Kedves gyermekeim, megyek, ...

Kategória:Mesék
Látogatás16860
ÉrtékelésStar10Star10Star10Star10Star00

Egyszer tizenkét vadász, mikor, mikor nem, nincs megírva, vadászott egy nagy sűrű erdőben. A kopók egyszer csak hajtani kezdtek egy rókát, a róka pedig, hogy kikaphatott az erdőből, egyenesen befutott egy rongyos malomba. Kérlelni kezdte a molnárt, hogy r ...

Kategória:Mesék
Látogatás8381
ÉrtékelésStar10Star10Star10Star10Star10

Hol volt, hol nem volt, egyszer volt Tiszán innen, Tiszán onnan, Dunán túl, még azon is túl, ahol a kandisznó túr, de még azon is túl, volt egyszer egy kicsi-kicsi kis kert. Abban a kis kertben volt egy igen-igen nagy kert. Abban a nagy kertben lakott egy ...

Kategória:Mesék
Látogatás18166
ÉrtékelésStar10Star10Star10Star10Star00

Volt egyszer, hol nem volt, még hetedhét országon is túl, volt egy grófnak egyetlenegy leánya. A gróf királyi városban lakott, s azon okoskodott, hogy az ő leánya különbül nevelkedjék, mint a királyé. Még a széltől is féltette; bezárta egy magányos szobáb ...

Kategória:Mesék
Látogatás19404
ÉrtékelésStar10Star10Star10Star00Star00

Egyszer volt, hol nem volt, hetedhét országon is túl, még az Óperenciás-tengeren is túl, volt egy öreg király, s annak egy szépséges szép leánya. Akadt is a királykisasszonynak kérője, nem egy, de tizenkettő is. Hanem az öreg király egyhez sem adta, mert ...

Kategória:Táltosmesék
Látogatás13174
ÉrtékelésStar10Star10Star10Star10Star10