Zeta vára

Részletek

Látogatás
9312
Értékelés
Star10Star10Star10Star10Star00
Gyűjtötte
Benedek Elek
Könyv címe
Magyar mese- és mondavilág 3. kötet
Zetelakán túl, nem messze, magas szikla tetején állott hajdanában Zeta vára. Aki arra jár, még ma is láthatja ennek a várnak a romladékát. Nem sokkal azután, hogy a magyarok a keresztény hitre kezdettek térni, építtette ezt a várat egy Zeta nevű büszke nagyúr, pedig lent, a hegy tövében, a Cselő völgyében, gyönyörű palotája volt - olyan, hogy messze földön nem volt párja. De Zeta, nehogy ráerőltethessék az új hitet, fényes palotáját földig romboltatta, s a hegy tetejére épített egy várat. - Odamenjen, kinek az élete nem kedves! Zetának két leánya s egy fia volt. A leányok vele laktak a várban, hanem a fiú ritkán ült otthon. Háború volt akkor a magyarnak az élete - nem ült otthon, aki kardot tudott forgatni. Esztendő esztendő után múlt el, mindenféle hírek jöttek a fiatal Zetáról - csak ő nem jött haza. Egyszer az a híre jött, hogy meghalt a csatában: akkor az apja elsiratta. Másszor az a hír jött, hogy áttért az új hitre: akkor az apja megátkozta. - Inkább halt volna meg a hittagadó! - mondotta az öreg Zeta, s többet a fia nevét nem volt szabad kiejteni. Hanem a fiú egyszer mégis hazajött. Mikor nem is gondolt senki rá, fölvágtatott a várba fehér paripáján. - Vissza - kiáltott az apa -, őseid hitét elhagytad, nem vagy az én fiam! Mondotta szelíden a fiú: - Ne űzd el fiadat, apám! Inkább térj át az új hitre te is. Aztán a testvéreihez fordult, akik éppen aranyhímet varrottak. - Ugye ti is követtek az új hitre engem? Feleltek a leányok: - Mi megmaradunk az apánk hitén. - Hallod?! - kiáltott az öreg Zeta. - Nem kell a te jövevény Istened! Ki a házamból! S ím, halljatok csudát, ebben a pillanatban megdördült az ég, megingott a szikla, hogy összeomlott a büszke vár, maga alá temette Zetát s a két leányát - csak a fiúval volt az Isten. Fehér táltosával leugratott a vár faláról, s nem történt semmi baja. Összeomlott Zeta vára, s eltemetődött - nemcsak Zeta, de vele tenger kincs is. Az omladékok között nehéz vasajtók alatt van ma is Zeta kincse, s ezek a vasajtók megnyílnak minden Szent György napjának az éjjelén... Azóta sok száz esztendő telt el, s Szent György napján sok ember próbált szerencsét, de aki egyszer bement a megnyílt vasajtón, többé nem került vissza. Mind azt szerette volna, ha a kincset egészen elhozhatja. Mire aztán kifelé indultak, a vasajtók újra bezárultak, s többet nem látták Isten áldott napját. Hanem ennek előtte úgy száz esztendővel élt Zetelakán egy Botházi nevű ember, ez azt mondta: - Ami másokkal megtörtént, nem történik meg velem. Elég lesz nekem egy tarisznya arany is, s míg a vasajtó újra bezáródnék, kijövök én onnan. Elkövetkezik Szent György napja. Éjfélkor nagy lángot vet a vasajtó, szörnyű dördüléssel kinyílik, s Botházi bemegy. Szeme-szája elállott a nagy csodálkozástól. Tele volt egy nagy pince arannyal, ezüsttel, gyémánttal, szinte megvakult a szertelen ragyogástól. Ott a nagy kincs halomnak a tövében ült két leány, aranyhímet varrt mind a kettő. - Hát ti kik vagytok? Mik vagytok? - kérdi Botházi. - Mi a Zeta leányai vagyunk - felelték a leányok. - Hétszáz esztendeje ülünk itt, s varrunk hímet. - S meddig akartok még itt ülni? - kérdezte Botházi. Feleltek a leányok: - Ameddig a tehenek meleg tejet adnak, s az asszonyok kendert fonnak. - No, akkor itt is maradtok, míg a világ s még két nap - mondotta Botházi. Azzal nekiesett az aranynak, színig töltötte a tarisznyát. "Ejnye - gondolja magában -, bár még egy tarisznyát hoztam volna!" Lekapta a kucsmáját, s teletöltötte azt is. Megint sóhajtott: - Bárcsak még egy kucsmám volna! Mondották a leányok: - Siess, mert itt pusztulsz! - De már a zsebjeimet még megtöltöm! Hirtelen megtöltötte a zsebeit, s azzal uccu neki, vesd el magad! szaladott ki a pincéből. Éppen mikor kitette fél lábát az ajtón, akkor csapódott be az ajtó, s odaütötte a másik lábát. A kincset kihozta, de az egyik lába ott maradt. Meggazdagodott, de gazdagságán nem volt Isten áldása. Ahogy jött, el is ment a pénz, nem maradt egyebe, csak a csúfneve: Sánta Botházi. Azóta békén varrhatnak hímet a Zeta leányok, nem háborgatja őket senki...
Értékelés
★★★★
13 szavazat