• Népmesék

    Népmesék

    Válogatások a szájhagyomány útján terjedő elbeszélésekből, melyeket olyan ismert gyűjtők állítottak össze, mint Benedek Elek, Illyés Gyula, Arany László vagy a Grimm fivérek. Read More
  • 1

A mesék szerepe a lelki egészség megőrzésében

Írta: Koszecz Sándor

Ha a mesékkel kezdünk foglalkozni egy drogmegelőzési konferencián,[1] rögtön felvetődik a kérdés: hogyan kerül ez a téma ide, milyen szerepe van a mesének[2] (és ezen keresztül a hagyománynak) a lelki egészség megőrzésében és a kábítószer használat megelőzésében. Ha a köztudatba ivódott tudattartalmakból indulunk ki, akkor a kérdésre nincs válasz. Ez viszont azt is jelenti, hogy az adott fogalmaknak, – úgymint mese és hagyomány – nem az a jelentése, amit a köztudat annak vél. Alapkérdéseket kell feltenni, ugyanis ezek a fogalmi zavarok hatalmas károkat okoznak kultúránkban, oktató-nevelő munkánkban (családban és iskolában egyaránt). Megkockáztatom a kijelentést; az, hogy drogmegelőzéssel kell foglalkozni, egyenes következménye annak, hogy kiestünk abból a megtartó erőből, amelyet természetes, vagy más néven eredendő műveltségnek nevezünk.

Bővebben: A mesék szerepe a lelki egészség megőrzésében

Raffai Judit: A ludasi mesemondás ma

A Ludasi Művelődési Egyesület gyerekmesemondói 1997-ben a IV. Kálmány Lajos Népmesemondó Verseny szabadkai elődöntőjén szerepeltek először. Az ott elért sikereken felbuzdulva mesemondócsoport alakult a faluban, amely napjainkban is aktívan működik. A csoport tevékenysége nemcsak a mesemondás hagyományának egy újabb formáját hozta létre, hanem sokban hozzájárult ahhoz is, hogy a faluban kedvező változás ált be a mesehagyományhoz való viszonyban. Ennek a változásnak köszönve a Ludason az elmúlt években a hagyományos mesemondók felújított tevékenysége is a folklorizmus keretein belül kapott helyet. A tradicionális mesemondást kutatva és a mai állapotokat is megfigyelve kirajzolódtak a ludasi mesemondás hagyományának különböző formái. A következőkben erről szeretnék szólni.

Bővebben: Raffai Judit: A ludasi mesemondás ma

Alkategóriák

Szerves műveltség
Cikkek száma:
8
Lélektan
Cikkek száma:
5
Néprajz
Cikkek száma:
3