• Népmesék

    Népmesék

    Válogatások a szájhagyomány útján terjedő elbeszélésekből, melyeket olyan ismert gyűjtők állítottak össze, mint Benedek Elek, Illyés Gyula, Arany László vagy a Grimm fivérek. Read More
  • 1

A háború előjelei

Részletek

Látogatás
9709
Értékelés
Star10Star10Star00Star00Star00
Csak aztat hallottam, hogy mikor az első világháború ki akart ütni, akkora jel vót az égen. Aztat hallottuk, meg aztat láttam én is. Mikor ugye most mán le van írva-e, de ugye nem vót ez leírva, le vót írva, csak nem vót ugye magyar könyvekbe, magyarul kiadva, hogy mikor '1 3-ban [ 1913] megjelent a Szűzanya. Fatimába mikor megjelent, akkor azt mondta, hogy: ha nem tér meg a nép, mer ha nem, akkor háborút bocsájtok a földre, és jelt fogok adni az égre. Jel lesz az égen! És akkor '38-ba, én ugye hét-nyolc éves jányka vótam, oszt arra emlékszek, hogy édesanyám engem becsavart ágyterítőbe, oszt kihozott. Éjszaka a fél ég vörös vót, éjszakának idején. De ez egész éjjel vót. És megjött a háború is. Magyar Zoltán A herencsényi mesemondó - Balassi Kiadó Budapest - 2004
Értékelés
★★
6 szavazat