• Népmesék

    Népmesék

    Válogatások a szájhagyomány útján terjedő elbeszélésekből, melyeket olyan ismert gyűjtők állítottak össze, mint Benedek Elek, Illyés Gyula, Arany László vagy a Grimm fivérek. Read More
  • 1

A halottak miséje

Részletek

Látogatás
11253
Értékelés
Star10Star10Star10Star10Star00
Ügye régen nem vót mindenkinek órája.. Oszt elment az asszony a templomba, akart menni a hajnali misére. Fölkelt korán, oszt akkor elment. Osztán ment, aszongya, nagyon-nagyon szépen éneköltek a templomba. Hát aszongya, ő azt hitte: aszongya. elkéstem a miséről!" Akkor oszt ű hogy benyitott, de hogy oszt otten hogy a komaasszonya vót, oszt az aszondta neki, hogy: -Gyorsan forduljon vissza, mert -aszongya - a halottak vannak itten! Ha kedves az élete! Mer különben. aszongya. ű is meghal. Oszt akkor az asszonyt majd kitörte a hideg, mikor hazament. Meg minden, aszongya, hogy úgy öntözték vízvel meg. Nagyon-nagyon rosszul érezte magát, mert nagyon megijedt. Hogy a halottak miséje vót éccaka. Ilyent mondtak. ilyent hallottan. Magyar Zoltán A herencsényi mesemondó - Balassi Kiadó Budapest - 2004
Értékelés
★★★½
14 szavazat