• Népmesék

    Népmesék

    Válogatások a szájhagyomány útján terjedő elbeszélésekből, melyeket olyan ismert gyűjtők állítottak össze, mint Benedek Elek, Illyés Gyula, Arany László vagy a Grimm fivérek. Read More
  • 1

A SZEGÉNY EMBER KALANDJA

Részletek

Látogatás
11356
Értékelés
Star10Star10Star10Star00Star00
Volt egyszer egy szegény ember, nem volt neki semmi egyebe két veder boránál és két véka lisztjénél. Azt is határpásztorságból kapta. Egyszer amint hazajött a határpásztorságból, lement a pincébe szomját oltani, mert olyan száraz volt a torka, mint a kiszáradt halastó a sok határkerüléstől. Kenyeret vett a kezébe, s amíg a bort itta, a kenyeret letette a pince torkába. De míg benn itta a bort, a kutya elvitte a kenyeret. Erre kikapta a hordóból a csapot, s a kutya után hajította. Szaladt a csap után, de míg visszahozta, mind elfolyt a bor. Hogy a bor meg ne látszódjék a két véka lisztet elhintette a földre. A felesége; mihelyt meglátta, kikergette a házból az urát, s azt mondta: - Takarodj a szemem elől, te pusztító, addig haza ne tedd a lábad, míg két véka búzát nem hozol a liszt helyébe. A szegény ember elment ki, lefeküdt a favágó tőkére, s elaludt. Meglátja a felesége, hogy az ura alszik, jól elverte, s még az életböl is kikergette. Megindult a szegény ember, még maga sem tudta, hova, hát amint a falutól egy jó hajításnyira elment, meglátott egy embert, aki búzát vetett. Eszébe jut, hogy miért kergette el az asszony, s azt mondja: - Én istenem, rendelj két véka búzát! Én istenem, rendelj két véka búzát! Az ember jól megverte, hogy miért nem azt mondja: „Én istenem, áldd meg két keze munkáját, én istenem, áldd meg két keze munkáját." Megyen tovább a szegény ember, hát két ember verekedik. Azt mondja erre: - Én istenem, áldd meg két keze munkáját! Én istenem, áldd meg két keze munkáját! Azok is ketten jól elverték, hogy miért nem mondja: „Én istenem, válaszd el egymástól! Én istenem, válaszd el egymástól!" Amint tovább ment, találkozott egy lakodalmas menettel, s kiáltja utánuk: - Én istenem, válaszd el egymástól! Én istenem, válaszd el egymástól! Leszökik a vőlegény a szekérről, s jól megveri, hogy miért nem mondja: „Fordulj neki, csókold meg! Fordulj neki, csókold meg!" Megy tovább a szegény ember, lát egy nyúzót, s azt mondja: - Fordulj neki, csókold meg! Fordulj neki, csókold meg! De ez is megveri, hogy miért nem mondja: „Ci, de büdös, vesd tovább! Ci, de büdös, vesd tovább!" Végre talált egy mészárszéket, s azt mondja: - Ci, de büdös, vesd tovább! Ci, de büdös, vesd tovább! Ekkor kiszaladt egy mészároslegény, s úgy megverte, hogy belehalt a szegény ember. A felesége még most is várja a lisztet, ha meg nem halt.
Értékelés
★★½
16 szavazat