• Népmesék

    Népmesék

    Válogatások a szájhagyomány útján terjedő elbeszélésekből, melyeket olyan ismert gyűjtők állítottak össze, mint Benedek Elek, Illyés Gyula, Arany László vagy a Grimm fivérek. Read More
  • 1

A szegetlen fülű gyerek

Részletek

Látogatás
12298
Értékelés
Star10Star10Star10Star10Star00
Vót egyszer egy nagyságos úr, élt egy nagy kastélyba. Hát ugye vótak neki cselédjei, vót neki egy juhásza. Annak vót egy csinos szép felesége. Hát a nagyságos úr szemet vetett a juhász feleségire. De hát akárhogy lágyította az asszont, sehogy se állt kötélnek, mert nagyon szerette az urát. Nohát telt-múlt az idő, meg-megpróbálkozott a nagyságos úr, de hát az asszony sehogy se állt rája a szerelemre. Hát a juhász felesége gyereket várt. Hát má szépen gömbölyödött, a nagyságos úr megint megkörnyékezte. Mondja neki: - Hát látom, szép asszony, hogy gyereket vársz! - Hát azt. - lesütött szemmel mondja az asszony. - Hát azt. - Hát de ide hallgass, te szép menyecske, nagy bajban vagyol! - Micsoda, nagyságos úr? - A gyerekednek nincs beszegve a füle! Jaj, csak íllyet ne mondjon a nagyságos úr! Jaj, én meg mán alig vártam, hogy nekem majd lesz egy szép kisbabám! - Hát biza az nagy baj! Ahogy én mondom, nincs beszegve a füle. - Jaj, akkor mi lesz, nagyságos úr? - Hát ide hallgassál, én beszegem neki a fülit, ha akarod. - Hát hogyne akarnám, nagyságos úr! -Hát akkor, a nagyságos asszony úgysincs itthon, elutazott, gyere bé a kastélyba! Hát a díványon beszegték a gyerek fülit. Nem is lett vóna ott semmi baj. Csak mikor este hazagyün a juhász, nekitámad a felesége: -Na még íllyen gyáva, hülye embert, mint te vagy, aki még a gyereknek se tudja beszegni a fülit! Megijedt a juhász. Aszongya: - Mit beszélsz te, asszony? - Azt, hogy a gyerekünknek nem vót beszegve a füle! - Nem vót? Hát oszten mi lett vele'? - Hát a nagyságos úr beszegte. - Hát oszt hogy'? -Hát a kastélyban a díványon. Jaj, elöntötte a méreg a juhászt! De hát nem bántotta a feleségit- ugye mán gyereket várt. Megfente a kést, kiment az akólba. A juhoknak bevagdosta a füleit, vót, akinek félig levágta, meg a füleiből elcsapdosott. No, mikor jó véressek vótak a juhok, akkor bement a kastélyba. - Nagyságos úr, gyüjjön csak ki! Gyüjjön ki az akólba! -Minek? Hát csak gyüjjön! Na, mikor kinyitják a juhakól ajtóját: jaj. ott vót a sok véres juh. - Na, nagyságos úr, hát úgy hallom, nagyon szereti beszegni a füleket, akkor most szegje be a juhoknak a fülit! Hát így jártak.   Magyar Zoltán A herencsényi mesemondó - Balassi Kiadó Budapest - 2004
Értékelés
★★★½
13 szavazat