• Népmesék

    Népmesék

    Válogatások a szájhagyomány útján terjedő elbeszélésekből, melyeket olyan ismert gyűjtők állítottak össze, mint Benedek Elek, Illyés Gyula, Arany László vagy a Grimm fivérek. Read More
  • 1

A székely három esze

Részletek

Látogatás
15074
Értékelés
Star10Star10Star00Star00Star00
Ment a székely haza. Volt a hunyadi vásáronn, és eladott nígy ökröt. A városvígen bément egy kocsmába. Mivel a székelynek azt tartják, hogy három esze van; azt mondja az eszeinek: - Eszeim, ihatom egy deci pálinkát? - Hát hogyne - azt mondják - ,ihatol egyet. Megint csak megkérdi: - Hát - azt mondja - ,ihatom még eggyel? Azt feleli a második ész: - Még eggyel lehet. Közbe bément egy cimborája. Az megint kínálja egy deci pálinkával. - Harmadik eszem - azt mondja - , ihatom még egy deci pálinkát? - Ihatol már - azt mondja - , akár százat is, me mi menyünk hazulrúl. Hát má mentek el az eszek hazulrúl. Egy hunyadi székely ember beszílte nekem. Elmondta: Mihály Márton korpos   szerk. Kovács Ágnes Rózsafiú és Tulipánleány - Akadémiai Kiadó Budapest - 1987
Értékelés
★★
13 szavazat