• Népmesék

    Népmesék

    Válogatások a szájhagyomány útján terjedő elbeszélésekből, melyeket olyan ismert gyűjtők állítottak össze, mint Benedek Elek, Illyés Gyula, Arany László vagy a Grimm fivérek. Read More
  • 1

Mátyás király várnagya meg a franciák

Részletek

Látogatás
9380
Értékelés
Star10Star10Star10Star10Star00
Gyűjtötte
Kóka Rozália
Könyv címe
Mátyás király rózsát nyitó ostornyele
Kiadás éve
2003
Egyszer, az összes királyok meg fejedelmek Visegrádon gyűléseztek. Mátyás király nem győzte dicsérni az ő magyar népét. Azt mondta a francia király: - Úgy szeretnék már látni egy igazi magyart! Mátyás mindjárt üzent a várnagynak, hogy öltözzön fel magyarosan, úgy ahogy szokás, s aztán jöjjön a szalonba. A várnagy felöltözött. Bő gatyát, borjúszájú inget, csizmát, pörge kalapot öltött. A kalapja mellé még árvalányhajat is tett, s az övére kostök zacskóban dohányt. Megjelent az urak előtt. Azt mondta Mátyás: - No, hát itt van egy igazi magyar! A franciák királya csak nézte, csak nézte, hogy mit csinál a magyar. A várnagy feszengett, elővette a pipáját, kiverte belőle a mocskot, megtömte dohánnyal. Rágyújtott, szipákolt, s aztán nagyot köpött a szalon közepére. - Pfuj! Disznó - mondta a francia király franciául. - Disznó az apád! - vágott vissza a várnagy, ugyancsak franciául. Na, erre mar a francia király menten kardot rántott. Mátyás azt javasolta, hogy vívjanak meg lóhátról. Na, legyen úgy! Kiálltak egymással szembe. A várnagy fegyverhordozója akkora kardot hozott, hogy alig bírta feladni. Ahogy a francia meglátta, mindjárt pardont kiáltott. - Nincs pardon! - kiáltotta a várnagy, s a kardjával úgy odavágott, hogy páncélostól kettőbe szelte a francia királyt. Mikor ennek a híre elment Franciaországba, a franciák mindjárt üzentek Mátyás királynak, hogy küldje el azt a várnagyot kardjával együtt, hogy ők is megcsodálhassák. - A kardot elküldhetem - üzente Mátyás király, - de a várnagy nem ér rá. Más dolga van! - Hát akkor legalább a kardot küldje el, hogy legalább azt láthassuk! - mondták a franciák. Mátyás hát elküldte a kardot, legyen meg a kívánságuk. A franciák meg se bírták forgatni. Üzentek Mátyásnak: - Ez nem lehet az a kard! Mátyás király visszaüzent: - A kard az a kard, csak a kar nem az a kar!
Értékelés
★★★★
21 szavazat