• Népmesék

    Népmesék

    Válogatások a szájhagyomány útján terjedő elbeszélésekből, melyeket olyan ismert gyűjtők állítottak össze, mint Benedek Elek, Illyés Gyula, Arany László vagy a Grimm fivérek. Read More
  • 1

A tudományos kocsis

Részletek

Látogatás
6899
Értékelés
Star10Star10Star10Star00Star00
Az egyszeri gróf négyes fogattal hajtatott Egerbe. A káli templomot meg akkor tetejezte két ács, és az ácsok a templom tetejéről messzire ellátnak. Azt mondja az egyik ács a másiknak: - Nézd, milyen négyes fogat száguld amott! Mire a másik ács: - Majd én megállítom! Nem megy el innen a templomajtótól, ha én nem akarom! - Vigyázz, te, mert tudományos kocsisok vannak, akik többet tudnak nálad, még ráfizetsz! Erre megint a tudományos ács, hogy: - Ugyan mit tudna egy hajtó kocsis? Aztán mikor a négyes fogat odaért, megállt, sehova nem ment a templomajtón túl a négy ló. - Mi van, János, mért nem mennek a lovak? - kérdi a gróf a kocsisától. - Mennek ezek, méltóságos úr, mindjárt. Leszáll a kocsis a hintóról, odamegy a hintó hátuljához, előkotor valahonnan egy patkószeget, az ostorra, a suhogó elejibe köti, visszaül a hintóra. Suhint az ostorral egy irgalmatlan nagyot, elragadja a négy ló a hintót! - Mi volt ez, János? - Semmi, méltóságos úr. Csak az az ács, aki a templomot tetőzi, tudományos. Én meg többet tudok nála. - Hogyhogy? - Hát csak úgy, hogy a hintó hátuljában van az orvosság, méltóságos úr. - János, csak nem valami robbanószer vagy mi?! - Dehogyis, méltóságos úr! Egy ócska patkószeg. A suhogó elejibe kötöttem, s a templom tetején kivágta az ács egyik szemét. Erre a gróf már parancsot adott, hogy menjenek vissza a templom elé, látni akarja, igazat beszél-e. Épp akkor vezette le a barátja a tudományos embert. - Ugye megmondtam, hogy az a kocsis többet tud, mint te! - Na - mondja a gróf -, forduljunk meg, János, mehetünk Egerbe. Mikor meg onnan jöttek visszafelé, hallja a gróf, hogy a hintó alját nagyon súrolja valami. - Te János, hol megyünk? - Szárazbőnél - azt mondja -, a nyárfák tetején, azok súrolják a hintó alját. Erre a gróf már úgy megijedt, ki akart ugrani, de a kocsis megfogta, hogy nagyon magasan vannak. Ráadásul, hogy a kastély elé értek, az egyik ló felbukott. Nézi a gróf, odaszól a kocsisnak: - János, ez a ló megdöglött! - Tudom - feleli János. - Már Egerben megdöglött, csak nem akartam szólni. - Micsoda?! - Beszalad a gróf a kastélyba, meséli, hogy járt a János kocsissal, többet sehová nem megy vele. Másnap Szolnokra indult volna a gróf gyűlésbe a többi gróffal, és a másik kocsissal fogatott be. A négy ló meg csak kerüli, kerüli a kastélyt, sehogy nem akar előtte megállni, addig kerülgette, felakadtak a csikóaklon. - Eredj, János, akaszd ki őket - adta meg magát a gróf -, mert úgy látom, csak veled kell Szolnokra mennem! De útközben mégsem bírta megállni, hogy meg ne kérdezze: - Nem lesz baj, János? - Már hogy lenne, méltóságos úr, eddig sem volt soha semmi baj. És ahogy a Tiszát elérték, Jánosnak már nem kellett komp se. Úgy hajtott át a víz tetején, mintha országúton menne, hajtott Szolnokra, a városháza elé. A többi gróf már tartotta a gyűlést, s hogy vége lett, átmentek a vendéglőbe. Mind a kocsisával hencegett, a János grófja meg csak hallgatott, s mikor látta, hogy mindenki elmondta, amit a kocsisáról tud, rákezdte ő is: - Olyan kocsisa egyőtöknek sincs, mint nekem. Ez Egerből a nyárfák tetején hajtotta el a lovakat, ide pedig a víz tetején jöttünk. - Ugyan! Hát az már nem igaz! Fogadtak, vagy hatan felültek a hintóra, Jánoshoz meg így szólt a gróf: - Csak ahogy szoktunk, János. Menjünk hazafelé! János jól tudta, miről van szó, hajtott egyenest a Tiszának. A többi gróf már nagyon fogta a hintó karfáját, a víznél leugráltak, úgy lesték, mi történik. Mikor átalértek, a gróf átkiáltott a többi grófnak a vízen: - Miért nem jöttetek? - Csak eredj hazafelé, csak eredj hazafelé, Gyu-u-urka! - hozta a választ a szél.     szerk. Dömötör Ákos Fótonfót király - Móra Ferenc Könyvkiadó Budapest - 1985
Értékelés
★★★
3 szavazat