• Népmesék

    Népmesék

    Válogatások a szájhagyomány útján terjedő elbeszélésekből, melyeket olyan ismert gyűjtők állítottak össze, mint Benedek Elek, Illyés Gyula, Arany László vagy a Grimm fivérek. Read More
  • 1

Legeltetés a három sárkány pusztáján

Részletek

Látogatás
8921
Értékelés
Star10Star10Star10Star10Star00
Volt a világon egy szegény ember, annak volt egy fia. Nagyon szegények voltak, beállt a gyerek egy öregemberhez meg egy öregasszonyhoz. Mind a kettő vak volt. A tizenkét fejű sárkány vette ki a szemüket, amiért a pusztáján legeltettek. Volt ennek az öregembernek két lova, a gyerek kihajtotta őket legelni a hétfejű sárkány pusztájára. Délfelé már meleg volt, lefeküdt a gyerek a pusztán, s kis vesszőjével csapkolódott. Odament a hétfejű sárkány, s azt mondja neki: - Hogy mertél te idejönni, ahol még a madár se jár? Mindjárt véged lesz! - Nem bánom, ha bírsz, agyonüthetsz! - mondta a gyerek. Kis vesszőjével csapkodott a sárkány feje felé, és mind a hetet leütötte. Este, mikor hajtott haza, egy fejet fölszúrt a vesszőre, otthon felvetette a padlásra. Mikor hazaért, a két ló megellett. Másnap négy lovat hajtott ki a tízfejű sárkány pusztájára. Délfelé jött a tízfejű sárkány, akkor is csapkodott a gyerek a kis vesszővel, s a sárkánynak mind a tíz fejét levágta. Este, mikor ment hazafelé, egy fejet megint felszúrt a kis vesszőre, felvetette a padlásra. Mikor hazaért, ez a négy ló is megellett, így nyolc lova lett. Harmadik nap kihajtotta a nyolc lovat, akkor már a tizenkét fejű sárkány pusztájára. Délfelé jön a tizenkét fejű sárkány fenyegetni a gyereket, hogy kiveszi a szemét, ha nem látja, ki pusztája ez, vagy kétfelé szaggatja, ha el nem megy mindjárt! Összeverekedtek, a gyerek levágta nyolc fejét, ahogy csapkolódott, megint levágott kettőt, akkor azt mondja a sárkány: - Hagyd meg a két fejemet, cserébe visszaadom az öregember meg az öregasszony szemét. Látod-e azt a pincét? Ott van egy selyemkendőben. A sárkány azt akarta, hogy a fiú menjen előre. - Eredj te! - mondta a gyerek. Úgy is lett, odaadta a szemeket, s azt mondta: - Ha hazaviszed, csak tedd a szemük gödrébe! Mikor már megtudta, hogyan kell helyretenni, levágta a sárkánynak az utolsó két fejét is. Este, hazafelé menet rászúrt a botjára megint egy fejet, akkor már tizenhat ló lett, a sárkányfejet meg felhajította a padlásra. Vacsora után megkérdezi a gyerek: - Szeretné-e öregapó meg öreganyó, ha meglátna engemet? - Bizony szeretnénk! - mondták egyszerre. Előbb az öreganyó szemét tette a helyére, mondta is az azonnal: - Jaj de szép vagy, fiam! Helyretette az öregapóét is, de csak az egyiket, mert a másikat ellopta a macska. Megfogta a gyerek a macskát, kivette az egyik szemét, azt tette az öregapó szeme helyére. Este üldögéltek a padkán, azt mondja öregapó: - Az én szemem, az egyik, nagyon egerész! (Mert macskaszem volt, nem emberszem.) Kifizették aztán a gyereket, adtak neki egy acélt meg egy kovát, az az acél meg kova olyan volt, hogy ha megütötte, egy kis asztal ugrott ki belőle, mindjárt meg is volt terítve, abból éldegélt a gyerek az apjával. szerk. Tóth Béla Legeltetés a három sárkány pusztáján - Móra Ferenc Könyvkiadó Budapest - 1984
Értékelés
★★★½
7 szavazat